ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Credit Suisse: Η CCHBC μπορεί να αγοράσει την Coca Cola Beverages Africa

Coca Cola HBC: Αύξηση εσόδων 4,5% το Q1 - Κεντρική Εικόνα

Στις 4 Οκτωβρίου, η Coke έκλεισε επιτέλους την απόκτηση της Coca Cola ΕΕΕ +0,04% Beverages Africa (CCBA), σχεδόν έναν χρόνο αφότου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει το δικαίωμα για αλλαγή στον έλεγχο της εταιρείας. Τώρα βρίσκεται στη διαδικασία refranchising της CCBA, συζητώντας με πιθανούς νοτιοαφρικανούς και διεθνείς εταίρους.

Σύμφωνα με την Credit Suisse, η Coca Cola ΕΕΕ +0,04% HBC πληροί όλα τα κριτήρια που εξετάζει η Coca-Cola Company για το όραμά της για την CCBA και είναι ως εκ τούτου ο ισχυρότερος υποψήφιος για την απόκτηση της ετιαρείας.

Όπως εκτιμά η Credit Suisse, η CCH διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες στις αναδυόμενες αγορές, τους οικονομικούς πόρους για να επενδύσει και μια ισχυρή ευθυγράμμιση με την Coca-Cola Company.