ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Lavipharm: Αυξημένος κατά 8,1% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, το α' εξάμηνο

Lavipharm: Αυξημένος κατά 8,1% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, το α' εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση 8,1% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς διαμορφώθηκε στα 16,3 εκατ. ευρώ από 15,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά εμφανίζονται ενισχυμένες, αποτελώντας το 37,8% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, σε σχέση με 25,4%, κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 9,3%, ενώ τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,7%. Το ΕBITDA διαμορφώθηκε στα 3 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το EBITDA της περυσινής περιόδου περιελάμβανε έκτακτα έσοδα από διαγραφές υποχρεώσεων ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Η λύση των θυγατρικών εταιρειών στις ΗΠΑ και ως εκ τούτου η παύση ενοποίησής τους, α) δημιούργησε έκτακτο κέρδος, ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, που ενίσχυσε τα ενοποιημένα αποτελέσματα και β) συνέβαλε στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω της αντίστοιχης μείωσης του δανεισμού της. Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω, και λόγω της αναδιάρθρωσης του συνολικού δανεισμού της Lavipharm στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 15,4 εκατ. ευρώ από 13,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2016, και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 14,4 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο». Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm AE, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, εμφανίζεται μειωμένος κατά 5,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με αυτόν της περυσινής περιόδου. Το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά 20,9%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 3,2 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημαντική πτώση παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα της μητρικής εταιρείας, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους δανεισμού στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής του. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 868 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, και τα κέρδη μετά από φόρους 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.