ΕΛΛAΔΑ

Θέσεις εργασίας στα κεντρικά και σε καταστήματα των Public (ειδικότητες)

Επενδύσεις έως 5 εκατ. ευρώ το 2019 από την Public - Κεντρική Εικόνα

Τα Public αναζητούν διαρκώς ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους. Μάλιστα αυτή την περίοδο αναζητούν νέους συνεργάτες σε πολλές θέσεις εργασίας και ειδικότητες. 

Παρακάτω ακολουθεί η λίστα, και το βιογραφικό μπορεί να αποσταλεί στο «Υποβολή Βιογραφικού» . Η εταιρεία δηλώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν μόλις παρουσιαστεί αντίστοιχη ανάγκη.

Θέσεις στα Κεντρικά Γραφεία

General Accounting Supervisor (CFIN/0817 General Accounting Sup)

Payroll Assistant (CHR/0416 Payroll_ Ass)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents) (COPS/0213 CCAs)

Θέσεις Εποχικής Απασχόλησης

Εποχική Απασχόληση «Χριστούγεννα 2017» (SGRs0915_Christmas)

Θέσεις στα Καταστήματα 

Προϊστάμενος Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας (SGR/0716_Telco Head)

Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας (SGR/0514 Sales_Mob)

Service Technician (SGR/0514 Tech_HY)

Σύμβουλος Πωλήσεων Gaming  (SGR/0514 Sales_Gaming)

Σύμβουλος Πωλήσεων Εικόνας & Ήχου (SGR/0514 Sales_S&V)

Σύμβουλος Πωλήσεων Βιβλίου (SGR/0514 Sales_Book)

Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών Ενέργειας (SGR0417/ Sales Electricity)

Διευθυντής Καταστήματος (SGR/0514 Store Manager)

Υπάλληλος Αποθήκης (SGR/0514 WH)

Ταμίας Καταστήματος  (SGR/0514 Cashier)

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας (SGR/0416_IT Head)

Σύμβουλος Πωλήσεων Μουσικής/DVD (SGR/0514 Sales_Music/DVD)

Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου (SGR/0916_Book Head)

Σύμβουλος Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας (SGR/0514 Sales_ΙΤ)

Σύμβουλος Πωλήσεων Ψηφιακών Προϊόντων (SGR/0116 Sales_ Digital)

Store Operations Manager (SGR/0514 Store Operations Manager)

Πρακτική Άσκηση_Service Assistant (SGR/0515 Service_Intern)