ΕΛΛAΔΑ

Οι έξι μεγαλύτερες γέφυρες της Εγνατίας Οδού (photos)

Οι έξι μεγαλύτερες γέφυρες της Εγνατίας Οδού (photos) - Κεντρική Εικόνα

Πριν λίγες ημέρες έκανε αίσθηση βίντεο που έδωσε η Ιόνια Οδός στη δημοσιότητα προβάλλοντας την πιο εντυπωσιακή γέφυρα της Οδού. Ο λόγος για την γέφυρα Τσαγκαρόπουλου, η οποία αποτελεί την ψηλότερη σε όλο το μήκος του οδικού άξονα. Το μήκος της ανέρχεται στα 447,7 μέτρα και θεωρήθηκε ως μία από τις πιο δύσκολες στην κατασκευή.

Ωστόσο εντυπωσιακές είναι και οι Μεγαλύτερες Γέφυρες της Εγνατίας Οδού.

Γέφυρα Μετσοβίτικου ποταμού

Μήκος δεξιού κλάδου: 536,99μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 537,65μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 4+4
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 235μ.
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 110μ.
Μέθοδος κατασκευής: προβολοδόμηση

Γέφυρα Γ 2 (Καστανιά Κοζάνης)

Μήκος δεξιού κλάδου: 456μ. 
Μήκος αριστερού κλάδου: 456μ. 
Αριθμός ανοιγμάτων: 5 
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 107 μ 
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 94μ. 
Μέθοδος κατασκευής: προβολοδόμηση

Γέφυρα Βοτονοσίου

Μήκος δεξιού κλάδου: 477,20μ. 
Μήκος αριστερού κλάδου: 490,50μ. 
Αριθμός ανοιγμάτων: 3+3 (αριστερός και δεξιός κλάδος) 
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 230μ. 
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 53,30μ. 
Μέθοδος κατασκευής: συμμετρική προβολοδόμηση

Γέφυρα Μεγαλορέματος

Μήκος δεξιού κλάδου: 484μ. 
Μήκος αριστερού κλάδου: 473μ. 
Αριθμός ανοιγμάτων: 11+11 
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων:32μ.
Μέθοδος κατασκευής: σταδιακή προώθηση

Γέφυρα Αράχθου

Μήκος δεξιού κλάδου: 1.036μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 1.036μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 8+8
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 142μ.
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 30 μ.
Μέθοδος κατασκευής: προβολοδόμηση

Γέφυρα Κρυσταλλοπηγής

Μήκος δεξιού κλάδου: 850μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 640μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 10+10
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 30μ.
Μέθοδος κατασκευής: προωθούμενο ικρίωμα