ΔΙΕΘΝΗ

Βέλγιο: Η ελληνική, επίσημη ξένη γλώσσα στα Λύκεια

Βέλγιο: Η ελληνική, επίσημη ξένη γλώσσα στα Λύκεια - Κεντρική Εικόνα

Την εισαγωγή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και λογοτεχνίας στις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Βελγίου, προβλέπει η Χάρτα Συνεργασίας Συνεργασίας «Εισαγωγή σε Γλώσσα και Πολιτισμό».

Αυτό προβλέπει η Χάρτα Συνεργασίας που υπογράφηκε από τον υφυπουργό Παιδείας Κώστα  Ζουράρι και την υπουργό Παιδείας της Γαλλόφωνης Κοινότητας κα Marie – Martine Schyns.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από έλληνες εκπαιδευτικούς του Συντονιστικού Γραφείου Βρυξελλών.

Στη ίδια συνάντηση προτάθηκε από την Συντονίστρια Βρυξελλών  Μυρσίνη Ρουμελιώτου και έγινε δεκτή από την υπουργό  Marie – Martine Schyns, η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας ως τρίτης γλώσσας επιλογής στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Οι μαθητές του Λυκείου στο Βέλγιο θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν τα Νέα Ελληνικά ως επίσημα διδασκόμενη γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών τους.  

.