ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός: Υψηλή επισκεψιμότητα, μόλις... 4 αιτήσεις!

Έρχεται εξώδικη επίλυση των φορολογικών διαφορών - Κεντρική Εικόνα

Υψηλή επισκεψιμότητα συνεχίζει να συγκεντρώνει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, χωρίς ωστόσο ακόμα το ενδιαφέρον αυτό να αποτυπώνεται στη μαζική υποβολή αιτήσεων. Μέχρι χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν υποβληθεί τέσσερις αιτήσεις από ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες – η πρώτη είχε κατατεθεί ήδη από τη δεύτερη μέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή.

Επίσης, μέχρι χθες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, που προβλέπει τη συμπλήρωση των απλών στοιχείων του ενδιαφερoμένου, ακολούθησαν 4.000 επιχειρηματίες από 2.400 επιχειρήσεις που είχαν καταγραφεί την πρώτη μέρα. Το τεστ επιλεξιμότητας, δηλαδή το δεύτερο στάδιο που προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξη μιας επιχείρησης στη διαδικασία, πέρασαν ωστόσο 350, ενώ αντίθετα άλλες 400 επιχειρήσεις αποκλείστηκαν ως μη επιλέξιμες. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πολύ συγκεκριμένα και προβλέπουν ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

• Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

• Να έχει θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή να έχει θετική καθαρή θέση (equity), εάν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

• Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, και

• κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να είχε οφειλή προς τράπεζα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

• να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή προς άλλο νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή

• να έχει βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Παρά το γεγονός ότι η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία παραπέμπει σε αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που χρωστούν προς το Δημόσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ταχεία ρύθμιση των οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ, που με βάση όσα προβλέπει ο νόμος θα γίνει με αυτοματοποιημένο τρόπο, δηλαδή χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και την προϋπόθεση ύπαρξης μελέτης βιωσιμότητας. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία, που θα προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις με παράλληλη οριζόντια διαγραφή των προσαυξήσεων, εκτιμάται ότι θα καλύψει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο και αναμένεται να αποτελέσει ανάσα για σημαντικό τμήμα της αγοράς, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και καθυστερήσεις.

Η όλη διαδικασία άλλωστε του εξωδικαστικού μηχανισμού συνιστά μια «βαριά» διαδικασία καταχώρισης στοιχείων, με την υποχρέωση υποβολής 30 περίπου δικαιολογητικών, της αναλυτικής κατάστασης όλων των χρεών προς εφορία, τελωνεία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές, εργαζομένους κλπ., αλλά και όλων των δικαιολογητικών που πιστοποιούν την περιουσιακή κατάσταση του επιχειρηματία. Η δυσκολία που συνεπάγεται έχει οδηγήσει ήδη στη δημιουργία μιας αγοράς συμβούλων για την υποβοήθηση του επιχειρηματία στην υποβολή της αίτησης και –σύμφωνα με πληροφορίες– τα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν επιχειρήσεις με υψηλό τζίρο αλλά και υψηλά χρέη ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ.