ΕΛΛAΔΑ

Πάνω από 131 υποψήφιοι για μία θέση μονίμου στο υπουργείο Ναυτιλίας

«Σπάνε τα κοντέρ» οι αιτήσεις για την 3Κ/2018: Πάνω από 10.000 - Παράταση προθεσμίας - Κεντρική Εικόνα

Κοσμοσυρροή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη  7Κ/2017) για 63 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν 8.275 αιτήσεις,. Αυτό σημναίνει ότι για κάθε μία από τις 63 θέσεις εξέφρασαν ενδιαφέρον περισσότεροι 131 υποψήφιοι και συγκεκριμένα 131,34. Πολλοί υποψήφιοι διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων να φτάσει στις 18.497.

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών),  υποβλήθηκαν συνολικά  8.275 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

2.202 αιτήσεις για την κάλυψη 16 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.

786 αιτήσεις για την κάλυψη 9 θέσεων κατηγορίας T.Ε.

5.287 αιτήσεις για την κάλυψη 38 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 18.497 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 97
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.786
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΙΔΙΚ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ) 10
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 40
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 242
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 26
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. 215
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 503
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 86
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 389
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 157
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 38
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 16
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 32
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 338
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6.618
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6.236
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 23
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 81
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 105
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 159
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 806
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 36
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΕΙΔ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 136
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 42
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 106
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 113
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 41