ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρουσιάζεται στις τράπεζες ο εξωδικαστικός - Οι όροι για τη ρύθμιση οφειλών

Στα 1,54 δισ. οδήγησε το πρωτογενές πλεόνασμα η υπέρβαση εσόδων (Pdf) - Κεντρική Εικόνα

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε την απόφαση (ΠΟΛ 1105/2017) που είναι εφαρμοστική του Νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό (4469/2017) και η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους το Δημόσιο θα αποδέχεται ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων έως και 120 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου. Σημειώνεται ότι καμία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

Η απόφαση καθορίζει ότι:

  • θα πρέπει να έχει γίνει αποτίμηση από ειδικούς εκτιμητές της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης πριν το Δημόσιο υπερψηφίσει την πρόταση για αναδιάρθρωση των οφειλών της.
  • θα πρέπει να έχει γίνει αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων της επιχείρησης.

Ακόμη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης, οι καταθέσεις και τα αναγκαία ποσά για την συνέχιση λειτουργίας της όταν υπολογίζεται η ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης.

Για φυσικά πρόσωπα-οφειλέτες, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα απο άλλες πηγές, οι καταθέσεις, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και οι οφειλές από άλλες αιτίες.

 

Στις τράπεζες παρουσιάζεται η πλατφόρμα

 

Στο μεταξύ, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Φώτης Κουρμούσης παρουσιάζει σήμερα στις τράπεζες, την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται η διαχείριση των υποθέσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η πλατφόρμα, έχει ήδη διασυνδεθεί με τον ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και απομένει η διασύνδεση με τις τράπεζες.

Σύμφωνα με στελέχη της ειδικής γραμματείας, η πλατφόρμα αν και θα ξεκινήσει να λειτουργεί στις 3 Αυγούστου, εντούτοις θα έχει μία δυναμική ανάπτυξη, δηλαδή θα γίνονται συνεχώς βελτιώσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μπορεί να μπει στην πλατφόρμα, με τους κωδικούς TAXIS. Στην πλατφόρμα θα μπορεί να υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, ενώ θα μπορεί να δει τις οφειλές στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο, και προς τις τράπεζες όταν αυτές συνδεθούν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:

- ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών,

- υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή,

- αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,

- σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,

- πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,

- σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών,

- έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,

- υπολογιστικές εφαρμογές.

.