ΑΓΟΡΕΣ

Στις 18 Ιουλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων μετοχών της Intrakat

Intrakat: Από 3/8 στο ταμπλό οι μετοχές από το reverse split - Κεντρική Εικόνα

Την Τρίτη 18 Ιουλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών της εταιρείας Intrakat, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στον λογαριασμό αξιών της Intracom Holdings στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)

Σημειώνεται ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26.06.2017 ενέκρινε μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.051.000,88 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεών της προς την πιστώτρια και βασική μέτοχό της Intracom Holdings και την έκδοση 2.243.383 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής 1,36 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ως άνω πιστώτριας, της οποίας οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό των 34.540.780,88 ευρώ και διαιρείται σε 25.397.633 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η κάθε μία.

.