ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα «βάρη» στα ακίνητα μέσω ΕΝΦΙΑ από το πολυνομοσχέδιο

Αγορά πρώτης κατοικίας: Αφορολόγητες οι γονικές δωρεές έως 150.000 ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Επιβαρυντικές είναι οι διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς προβλέπουν σε αρκετές περιπτώσεις αυξημένους συντελεστές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Στόχος είναι η κάλυψη της απώλειας εσόδων από τη μείωση των αντικειμενικών τιμών και η αύξηση του φορολογικού βάρους για όσους έχουν σημαντικής αντικειμενικής αξίας ακίνητα.

Ειδικότερα:

-μειώνεται το αφορολόγητο του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ βάζοντας πλέον στον συμπληρωματικό φόρο και άλλους ιδιοκτήτες μαζί με την επαναφορά σε αυτόν και ιδιοκτητών που θα απαλλάσσονταν λόγω της μείωσης των αντικειμενικών αξιών.

- Επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ και στα αγροτεμάχια.

- Δεν επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ στα κτίρια ηλικίας άνω των 100 ετών που είναι μνημεία και ιστορικά διατηρητέα.

- Αυξάνεται από 5 τοις χιλίοις σε 5,5 τοις χιλίοις ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά στις εταιρείες επενδύσεων ακινήτων αυξάνεται από 2,5 τοις χιλίοις σε 3,5 τοις χιλίοις.

- Αυξάνονται έως και 25% οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα και ο φόρος υπολογίζεται πλέον με την ακόλουθη κλίμακα