ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κατά 10,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας

Μεγάλη αύξηση 5,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση 10,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2016, έναντι μείωσης 13,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με το 2015. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του τζίρου των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

   1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

   *Αύξηση 3,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

   *Αύξηση 10,8% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών.

   2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

   *Αύξηση 33,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

   *Μείωση 3,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.

Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 9,8% τον Απρίλιο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017.

.