ΕΛΛAΔΑ

Έρχονται τα φθηνά και... εξπρές διαζύγια σε συμβολαιογράφο

Διαζύγια στην Ελλάδα: Μετά από πόσα έτη γάμου είναι πιο πιθανό να χωρίσετε - Κεντρική Εικόνα

Μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, με μια απλή πράξη συμβολαιογράφου , ταχύτατα και σαφώς πιο φτηνά, θα εκδίδονται πλέον τα συναινετικά διαζύγια και θα ρυθμίζουν οι δυο πρώην σύζυγοι τα ζητήματα διατροφής και γονικής μέριμνας.

Με διάταξη σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονται τα δικαστήρια από αυτή την τεράστια δικαστηριακή ύλη.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής στάδια:

- Το ζευγάρι υπογράφει έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου παρουσία δικηγόρου.
- Η έγγραφη συμφωνία μπορεί να γίνεται και δια πληρεξούσιου δικηγόρου χωρίς την παρουσία των συζύγων.
- Αν υπάρχουν παιδιά θα πρέπει με την έγγραφη συμφωνία να ρυθμίζονται και τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας.
- Η λύση του γάμου θα συντάσσεται από συμβολαιογράφο την οποία θα υπογράφουν οι πρώην σύζυγοι και οι δικηγόροι τους.
- Η λύση του γάμου θα επέρχεται με την κατάθεση του αντιγράφου του εγγράφου λύσης στον ληξίαρχο.

Πλειστηριασμοί για μη καταβολή διατροφής;

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μάλιστα , μιλώντας στον Alpha 989 και αναφερόμενος στο θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αφού τόνισε πως "με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης καμία πρώτη κατοικία δεν κινδυνεύει, για όσους έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Υπάρχει προστασία της 1ης κατοικίας και δικαστική κρίση", είπε: "Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν πρέπει μια γυναίκα να βγάλει πχ στον πλειστηριασμό ένα ακίνητο του συζύγου της, που δεν της πληρώνει χρόνια διατροφή".

Όσον αφορά στο θέμα των διαζυγίων εκτίμησε ότι  "… τα διαζύγια δεν είναι ανάγκη να περνούν μέσα από τα δικαστήρια. Θα πηγαίνουν στον συμβολαιογράφο, θα εγκρίνεται μια πράξη στο ληξιαρχείο και έτσι θα παύει ο γάμος. Υπάρχει μια υπερσυσσώρευση χωρίς κανέναν λόγο στα δικαστήρια. Αυτά που δεν έχουν την γενεσιουργό αιτία της διαφοράς, μπορούν συναινετικά μέσω αυτής της διαδικασίας και με την παράσταση 2 δικηγόρων, εκτός συμβολαιογραφείου αλλά παρουσία συμβολαιογράφου, να υπογράφονται κάποια έγγραφα", εξήγησε ο κος Κοντονής.

Τι προβλέπει

Αναλυτικά για τα συναινετικά διαζύγια το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο έχει ως εξής:
 
Άρθρο 22

Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο
 
1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των συζύγων όπως ορίζεται στο άρθρο 1441".
 
2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:


"1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
 
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή τους, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων, που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον.
 
3. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του καθενός συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια ή τα ιδιωτικά έγγραφα, σε συμβολαιογράφο.
 
4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο.
 
Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωμένης συμφωνίας, με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή αυτών για περαιτέρω χρονικό διάστημα.
 
5. Η λύση του γάμου επέρχεται από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία στον ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του".

Πηγή capital.gr