ΕΥ ΖΗΝ

Δράσεις για διαχείριση απορριμάτων ύψους 270 εκατ.ευρώ

Δράσεις για διαχείριση απορριμάτων ύψους 270 εκατ.ευρώ - Κεντρική Εικόνα

   

     Στην υλοποίηση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με  διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ να ανέρχεται το ύψος του προϋπολογισμού στην πρώτη δράση  στοχεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος  και Ενέργειας  μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής  και να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Ο νέος σχεδιασμός είναι εντάσεως εργασίας και δεν δίνει έμφαση σε βαριές υποδομές, όπως στο παρελθόν αλλά σε  πολιτικές ανακύκλωσης», δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης  και πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει ένα εθνικό σχέδιο στην ΕΕ, έχοντας λάβει τα συγχαρητήριά της και, για πρώτη φορά, όπως είπε, συνάδει με τους κοινοτικούς στόχους.

Σύμφωνα με τον  ίδιο ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ από τα 3 δισ. ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός του προηγούμενου, βάσει και των υπερτιμολογήσεων που είχαν γίνει από τις περιφέρειες, για να λάβουν και τα σχετικά κονδύλια.

Ο κ. Τσιρώνης αναφέρθηκε και στη συμμετοχή ιδιωτών σε αυτή την επιχειρηματική δράση,  καθώς  και στο πλαίσιο προγραμμάτων για την κοινωνική οικονομία,  που θα στηρίζουν επιχειρηματικές προσπάθειες για διαλογή απορριμμάτων στην πηγή που μπορούν  με την σειρά τους να διασφαλίσουν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας.

Επίσης  τόνισε  ότι προχωράει, για πρώτη φορά, σε συνεργασία με την περιφέρεια και με ιδιωτικά κεφάλαια, η προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για τον Ασωπό. Για τον σκοπό αυτό  το υπουργείο Περιβάλλοντος θα διαθέσει  30 εκατ. ευρώ για έργα εξυγίανσης και εμπλουτισμού του υδροφορέα, δημιουργία ΧΥΤΕΑ (απαραίτητο έργο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων) και δημιουργία φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου.