ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων

Αίτημα ΕΣΑ για παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων - Κεντρική Εικόνα

Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ο Οδηγός για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015.

Να σημειωθεί πως περίπου 4,8 εκατ. φυσικά πρόσωπα δεν έχουν υποβάλει ακόμα δήλωση.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, «το παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχει σαν σκοπό να περιγράψει τις οθόνες της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 και ειδικότερα του εντύπου Ε1». 

Ο οδηγός για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων.