ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας Επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας Επιχειρήσεων - Κεντρική Εικόνα

«Κάθε χρόνο στην ΕΕ πτωχεύουν 200.000 επιχειρήσεις με απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα με ένα ιδιωτικό χρέος πάνω από 200 δισ. ευρώ και καθυστερημένα δάνεια ύψους 110 δισ. ευρώ , κατατάσσεται 23η μεταξύ των Κρατών - Μελών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πτώχευσης με διάρκεια 3,5 χρόνια έναντι 2 ετών που είναι ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος, εξαιτίας των θεσμικών και διοικητικών ρυθμίσεων και των μεγάλων καθυστερήσεων στην λειτουργία της δικαιοσύνης. Η ανάκτηση των οφειλών των πιστωτών στην Ελλάδα, μετά από διαδικασίες πτώχευσης, ανέχεται σε 35,6% έναντι 65% στην ΕΕ εξαιτίας της ανυπαρξίας υποστηρικτικών μηχανισμών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαμεσολάβησης καθώς και της στάσης των τραπεζών έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, απουσιάζουν τα μέτρα για την παροχή της 2ης ευκαιρίας στους έντιμα πτωχεύσαντες επιχειρηματίες».

Αυτά επισημαίνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας με αφορμή την έναρξη - και στη χώρα μας - του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την έγκαιρη προειδοποίηση και τη 2η ευκαιρία στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία.

Η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που χειρίζονται, πιλοτικά, το πρόγραμμα στη χώρα μας θα γίνει στις 18 Μαΐου 2017 στην Αίγλη Ζαππείου, όπου θα γίνει ενημέρωση από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το σχέδιο υλοποίησης του έργου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους φιλόδοξους στόχους για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα ανακοινωθούν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα και τους σχεδιασμούς της Ελληνικής πολιτείας.

Μέσω του προγράμματος θα υποστηριχτούν στην Ελλάδα αρχικά 700 επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία, θα δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ /ΓΣΕΒΕΕ για την έγκαιρη διάγνωση, την αναδιάρθρωση και την παροχή της 2ης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες και θα μεταφερθεί η εμπειρία σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας και θα παρασχεθεί η αναγκαία τεχνογνωσία με την δημιουργία Ακαδημίας Εκπαίδευσης Έγκαιρης Προειδοποίησης για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσω ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που βρίσκονται σε δυσκολία.

Το πρόγραμμα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας Επιχειρήσεων", το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COSME και συμμετέχουν δεκαπέντε φορείς (υπουργεία, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι και Μη Κερδοσκοπικοί φορείς), από 7 χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία) στοχεύει να συμβάλει στο κλείσιμο αυτής της ψαλίδας με την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στις επιχειρήσεις να προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία, και στην υποστήριξη των επιχειρηματιών που αποτυγχάνουν να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας τη σοφία της εμπειρίας.

Για την επιτυχία των στόχων αυτών

- Δημιουργείται ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και τη δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

- Εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση για τον εντοπισμό ,την επικοινωνία και την προσέγγιση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο, με τη χρήση βάσεων δεδομένων και δικτύων, για την αναδιάρθρωσής τους σε πρώιμο στάδιο.

- Παρέχεται βοήθεια σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο, με τη δημιουργία, εργαλείων διάγνωσης και αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων που δημιούργησαν τις δυσκολίες, Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, διαχείρισης κρίσεων, ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενθάρρυνσης των επιχειρηματιών καθώς και νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση δυσχερειών ή την πτώχευση και την δεύτερη ευκαιρία.