ΔΙΕΘΝΗ

Πότε ένας ταξιδιώτης υποχρεούται να δηλώσει στο τελωνείο το ποσό που φέρει μαζί του

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, έπειτα από 11 ώρες διακοπής - Κεντρική Εικόνα

Πρόσωπο που ταξιδεύει από κράτος μη μέλος της ΕΕ προς άλλο κράτος μη μέλος της ΕΕ, και το οποίο διέρχεται (transit) από αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος της ΕΕ, υπόκειται, κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, σε υποχρέωση δήλωσης αν τα ρευστά που έχει μαζί του είναι αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ως γνωστό για κάθε περίπτωση εισόδου στο έδαφος χώρας μέλους της ΕΕ από χώρα μη μέλος της ΕΕ.

Αυτό αποσαφήνισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο ειδικότερα επισημαίνει ότι οι αερολιμένες των κρατών μελών αποτελούν τμήμα του εδάφους της Ένωσης, ότι ο κανονισμός δεν αποκλείει τη δυνατότητα εφαρμογής της υποχρέωσης δήλωσης στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των εν λόγω αερολιμένων και ότι οι διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ δεν αποκλείουν τις εν λόγω ζώνες από το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, ενώ επίσης δεν προβλέπουν εξαίρεση σχετική με τις ζώνες αυτές.

Επομένως, κάθε πρόσωπο το οποίο αποβιβάζεται από αεροσκάφος προερχόμενο από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους, παραμένει δε στη ζώνη διεθνούς διέλευσης του αερολιμένα αυτού εν αναμονή της μετεπιβίβασής του σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσωπο εισελθών στην Ένωση και υποκείμενο στην υποχρέωση δήλωσης.