ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες και...άτυχοι καταθέτες θα πληρώνουν τη ζημιά για λάθος κατάσχεση

Τα εισοδήματα του 2016 συρρικνώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ  - Κεντρική Εικόνα

Σε περίπτωση κατάσχεσης ποσού από τραπεζικό λογαριασμό για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής πελάτη μιας τράπεζας προς το Δημόσιο, η τράπεζα η οποία απέδωσε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  το ποσό το οποίο της ζητήθηκε με το κατασχετήριο δεν μπορεί να απαιτήσει εκ των υστέρων από τη Δ.Ο.Υ. την επιστροφή του ποσού επικαλούμενη το γεγονός ότι υπέπεσε σε πλάνη όταν θεώρησε ότι το ζητούμενο ποσό υπάρχει πράγματι στον λογαριασμό του οφειλέτη.

Έτσι ακόμη κι αν η κατάσχεση έγινε κατά λάθος σε λογαριασμό άλλου πελάτη της τράπεζας που δεν ήταν οφειλέτης του Δημοσίου, εφόσον το ποσό ήδη αποδόθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί η τράπεζα να το πάρει πίσω από το Δημόσιο!

Την γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε στις 13 Οκτωβρίου του 2016 το Α’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έκανε αποδεκτή πρόσφατα ο διοικητής της της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Βάσει της γνωμοδότησης αυτής, ακόμη κι αν η τράπεζα αποκατέστησε το λάθος σε βάρος του πελάτη της που δεν ήταν οφειλέτης και του έδωσε πίσω τα χρήματα τα οποία του κατέσχεσε κατά λάθος δεν μπορεί να τα αναζητήσει από το Δημόσιο και ουσιαστικά φορτώνεται αυτή τη ζημιά!

Αναλυτικά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Πιτσιλή:

"Η επιβολή από το Δημόσιο κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτων, για την ικανοποίηση απαιτήσεων του κατά οφειλέτη του, έχει ως συνέπεια την αναγκαστική εκχώρησή της στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο καθίσταται εκδοχέας της απαίτησης και ο καθ ού η κατάσχεση τρίτος λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου, εκτός αν ο τρίτος προβεί νομότυπα σε αρνητική δήλωση.

Ο τρίτος οφείλει να προβεί σε δήλωση μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της επιδόσεως του κατασχετηρίου, είναι δε δυνατόν να προβεί σε συμπληρωματική δήλωση εφόσον υπάρχει προθεσμία. Η θετική δήλωση του τρίτου ως εξώδικη διαδικαστική πράξη, δεν υπόκειται σε ανάκληση και ο κατασχών δικαιούται να εναντιωθεί σε μεταγενέστερη δήλωση του τρίτου, επέχουσας θέση ολικής ή μερικής ανάκλησης της αρχικής θετικής δήλωσής του.

Η υποβολή δήλωσης μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, θεωρείται κατά τον νόμο ανύπαρκτη ως εκπρόθεσμη και ανίσχυρη, έχει δε ως συνέπεια να θεωρείται ο τρίτος ότι οφείλει στο Δημόσιο την απαίτηση για την οποία είχε προβεί σε θετική δήλωση.

Ειδικότερα έγινε δεκτό ότι, εφ όσον διενεργείται νόμιμη κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, ως τρίτου, επακολουθήσει εμπρόθεσμη θετική δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, δεν «νομιμοποιείται» η κατασχούσα Δ.Ο.Υ. να επιστρέψει στο τρίτο πιστωτικό ίδρυμα το αποδοθέν σε αυτή ποσό, όταν αυτό, μετά την παρέλευση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας, προβεί σε αρνητική δήλωση, επικαλούμενο ότι η προηγούμενη θετική δήλωσή του οφείλεται σε πλάνη του, ως προς το πρόσωπο του καθ ού η κατάσχεση προσώπου." 

Πηγή; www.dikaiologitika.gr

.