ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτός… πρίζας η «Σαραφίδης», θυγατρική της «Ηλεκτρονικής»

Εκτός… πρίζας η «Σαραφίδης», θυγατρική της «Ηλεκτρονικής» - Κεντρική Εικόνα

Στο δρόμο της μητρικής «Ηλεκτρονικής» βάδισε όπως αναμενόταν και η θυγατρική της «Σαραφίδης», καθώς υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, η οποία εκδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την παλαιότερη στη Θεσσαλονίκη εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, η οποία με βάση τα στοιχεία Ιουνίου 2015, εμφάνισε συσσωρευμένα χρέη άνω των 11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 785 χιλιάδες ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμα δάνεια, ενώ οι ζημιές προ φόρων υπερέβησαν το 1 εκατ. ευρώ. Ακόμα και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε μειωθεί μέσα σε ένα χρόνο κατά 52% περίπου, και από 8 εκατ. περιορίστηκε σε 3,9 εκατ. ευρώ, συνέπεια και του λουκέτου σε τρία καταστήματα.

Μεταξύ άλλων, στην αίτηση πτώχευσης της εταιρείας, αναφέρεται ότι «…οι συνεργαζόμενοι με την μητρική εταιρεία οίκοι και δη εκείνοι του εξωτερικού προέβησαν σε αιτήματα κατάπτωσης των εγγυητικών μας επιστολών και σε καταγγελίες των συμβάσεων μας, με επιπλέον αποτέλεσμα να μην μας προμηθεύουν με εμπόρευμα». Ενδεικτικό της απελπιστικής κατάστασης που ήταν το πρελούδιο του λουκέτου της Σαραφίδης ήταν ότι τα ράφια και οι αποθήκες είχαν αδειάσει από προϊόντα, ενώ οι προμηθευτές της ήταν εξαγριωμένοι λόγω την αδυναμίας της εταιρείας να εξυπηρετήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Όσον αφορά το ρόλο των τραπεζών, όχι μόνο δεν δάνεισαν στην εταιρεία έστω και ένα ευρώ μέσω των δανειακών συμβάσεων που είχε υπογράψει, αλλά όπως σημείωσε η εταιρεία, «παρακρατούσαν το προϊόν από τις εισπράξεις με προγράμματα δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών, στραγγαλίζοντας ακόμα και την πενιχρή ρευστότητα που υπήρχε», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αίτηση πτώχευσης.