ΕΛΛAΔΑ

Ολοκληρώθηκε η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους του ΟΓΑ

Ολοκληρώθηκε η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους του ΟΓΑ - Κεντρική Εικόνα

Ολοκληρώθηκε η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους ΟΓΑ, μετά και την ψήφιση της παρ. 2 του άρθρου 95 ν. 4461/2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Από τον ΟΓΑ έχει παρασχεθεί, έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2018, η ασφαλιστική ικανότητα σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, όπως παρεχόταν, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Επισημαίνεται ότι, μετά την 1 Μαρτίου 2017, για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη, η ασφαλιστική ικανότητα παρέχεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), δηλαδή το φορέα στον οποίο έχουν ενταχθεί.