ΑΓΟΡΕΣ

Attica Bank: Στο 50,626% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της τράπεζας, που κατέχει ο ΕΦΚΑ

Attica Bank: Υποχώρηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων στα 56 εκατ. ευρώ  - Κεντρική Εικόνα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 07.04.2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 1.184.312.369 κοινών μετοχών της τράπεζας από τη μερίδα και λογαριασμό που κατείχε το πρώην ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στη μερίδα και λογαριασμό του ΕΦΚΑ.

Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της τράπεζας που κατέχει ο ΕΦΚΑ, διαμορφώνεται στο 50,626% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.