ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ASHOKA & «Πρόγραμμα Impact»: Πρωτοβουλίες κοινωνικού σκοπού στον τομέα της εκπαίδευσης

ASHOKA & «Πρόγραμμα Impact»: Πρωτοβουλίες κοινωνικού σκοπού στον τομέα της εκπαίδευσης - Κεντρική Εικόνα

Ο οργανισμός Ashoka, από τα πρώτα δίκτυο παγκοσμίως κοινωνικών επιχειρηματιών, υλοποιεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα Impact. Αυτή τη φορά, μέσα από το πρόγραμμα Impact, ο οργανισμός έχει στόχο να εντοπίσει και να στηρίξει υποσχόμενες πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν την εκπαίδευση ως εργαλείο για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή προτείνουν καινοτόμες προσεγγίσεις στο σύστημα της εκπαίδευσης.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι να τις βοηθήσει οργανωτικά και αναπτυξιακά ώστε να είναι βιώσιμες και να πολλαπλασιάσουν το θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Accenture, το The People’s Trust, το Solidarity Mission, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και με την υποστήριξη της Ethenea Independent Investors S.A.

Μέσω του προγράμματος οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες θα λάβουν εκπαίδευση από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και δωρεάν υποστήριξη και εξατομικευμένη παρακολούθηση ώστε να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πλάνο και να μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο του εγχειρήματος τους.

Το πρόγραμμα θα φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με αναγνωρισμένους κοινωνικούς επιχειρηματίες από το διεθνές δίκτυο του οργανισμού Ashoka, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τελική δημόσια εκδήλωση που θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα θα τους φέρει σε επαφή με ιδρύματα, οργανισμούς και πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης καθώς και με πιθανούς χρηματοδότες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρωτοβουλίες που:

Χρησιμοποιούν την εκπαίδευση για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (όπως ανεργία, μετανάστευση, υγεία, κτλ.) ή συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή στο χώρο της εκπαίδευσης.

Δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, είτε της τυπικής είτε της άτυπης, εδώ και τουλάχιστον 1 χρόνο.

Αφορούν σε παιδιά και νέους μέχρι 30 ετών, ιδιαίτερα σε αυτούς με μειωμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες. Δεν αποκλείονται πρωτοβουλίες που απευθύνονται και σε άλλες ηλικίες.

Έχουν έδρα στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε και πρωτοβουλίες πέραν των αστικών κέντρων να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Τα κριτήρια επιλογής:

ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρωτοβουλίας

ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος και η δυναμική του

η βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου της πρωτοβουλίας

η δυναμική και η δημιουργικότητα της αναπτυξιακής της στρατηγικής

οι επιχειρηματικές δεξιότητες των υπευθύνων της

η διαθεσιμότητα των μελών της πρωτοβουλίας να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενους καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας την αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Impact και στέλνοντας την στο ashokagreece@ashoka.org μέχρι τις 12 Μαΐου 2017 στις 12 πμ.

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν για την πρώτη φάση θα ενημερωθούν μέχρι τις 17 Μαΐου 2017 για να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε κριτική επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό στις 23 Μαΐου 2017. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 26 Μαΐου 2017.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο και οι ακριβείς ημερομηνίες θα επιβεβαιωθούν στους υποψήφιους που θα επιλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: Impact Programme Site.