ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Παράταση για ΑΠΔ και εισφορές, αλλά για ορισμένους

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ οι εισφορές Δεκεμβρίου αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών - Κεντρική Εικόνα

Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε ότι το ΔΣ του ΕΦΚΑ, με την υπ. αριθ. 108/Σ14/30-03-2017 απόφασή του, ενέκρινε την επιμήκυνση χρονικής περιόδου υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικής περιόδου 5/2014 - 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που, ταυτόχρονα, είναι μέλη ασφαλιστικών συνεταιρισμών, μέχρι τις 31/05/2017, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών.