ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Barilla Hellas: Δυναμική παγκόσμια παρουσία με κέντρο την Ελλάδα

Barilla Hellas: Δυναμική παγκόσμια παρουσία με κέντρο την Ελλάδα - Κεντρική Εικόνα

Συνεχίστηκε και το 2015 η αναπτυξιακή δυναμική της Barilla Hellas με τα αποτελέσματα να αναδεικνύουν πλέον την ελληνική δραστηριότητα ως σημαντικό βραχίονα του Ομίλου Barilla διεθνώς.

Έχοντας οικοδομήσει μια συνολική, μακροπρόθεσμη στρατηγική σε βιομηχανικό, εμπορικό αλλά και διοικητικό επίπεδο, η Barilla Hellas έχει καταφέρει να δημιουργήσει στην Ελλάδα έναν πόλο παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας σε ξένες αγορές.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το 2015, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση και ανήλθε στο ύψος των 72,9 εκ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στο επίπεδο των 4,4 εκ. ευρώ.

Σε βιομηχανικό επίπεδο, κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της Barilla Hellas έχουν τα εκτενή επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται με σταθερότητα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της τα τελευταία 25 χρόνια. Η εταιρεία είναι σε θέση να παράγει στην Ελλάδα για όλο τον κόσμο έχοντας ολοκληρώσει επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 70 εκ. ευρώ ενώ μόνο κατά την τελευταία τριετία 2013 – 2015, έχει επενδύσει περισσότερα 5,0 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο της Θήβας και στο μύλο του Βόλου.

Σε εμπορικό επίπεδο, διαθέτοντας εδραιωμένη παρουσία εδώ και 50 χρόνια στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και της Αυστραλίας, η Barilla Hellas κεφαλαιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της πραγματοποιώντας πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ομίλου την παραγωγή προϊόντων για ασιατικές αγορές με περισσότερους από 3 δις καταναλωτές.

Συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια, το εργοστάσιο της Θήβας έχει παράξει περισσότερους από 88.000 τόνους προϊόντων για αγορές εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Παράλληλα, μέσα από την λειτουργία της ως διοικητικό κέντρο για την Ανατολική Ευρώπη, η Barilla Hellas, παράγοντας και διαθέτοντας προϊόντα από την Ελλάδα, συνεχίζει απρόσκοπτα την περαιτέρω ανάπτυξή της με τον συνολικό κύκλο εργασιών στις χώρες υπό την εποπτεία της, να ανέρχεται σε 128 εκ. ευρώ το 2015.

Σημαντικός πυλώνας της στρατηγικής επιτυχίας της Barilla Hellas είναι το γεγονός ότι επενδύει τεχνολογικά ώστε να διασφαλίζει το προβάδισμα τόσο σε επίπεδο υπεροχής υποδομών όσο και σε επίπεδο βιώσιμης λειτουργίας προκειμένου να μπορεί να ενισχύει μακροπρόθεσμα την παγκόσμια παρουσία της με κέντρο την Ελλάδα.

Σαφώς προσανατολισμένη στην αποτελεσματικότητα, η Barilla Hellas μεταφέρει την τεχνογνωσία της στο αγροτικό δυναμικό της χώρας μέσα από εξειδικευμένο πρόγραμμα βέλτιστων τρόπων καλλιέργειας σιταριού που ενημερώνει και εκπαιδεύει Έλληνες παραγωγούς για τις τεχνικές της αειφόρου καλλιέργειας αλλά και για τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον, τους ίδιους και την τοπική κοινωνία. Υλοποιώντας σε σταθερή βάση συμβολαιακή καλλιέργεια σε 60.000 στρέμματα Ελλήνων αγροτών η Barilla Hellas απορροφά 75.000 τόνους ελληνικού σκληρού σιταριού κάθε χρόνο.

Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Barilla Hellas, δήλωσε:

«Το 2015 ήταν μια χρονιά περαιτέρω εδραίωσης της Barilla Hellas ως σημαντικού παραγωγικού κόμβου για την Ανατολική Ευρώπη όσο και για τον Όμιλο συνολικά. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ότι προϊόντα που προορίζονται για τις μεγάλες αγορές της Ασίας θα παράγονται εδώ, στην Θήβα. Η εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός είναι για μας εργαλείο ανάπτυξης. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε και είμαστε περήφανοι γιατί κάθε χρόνο τηρούμε στο ακέραιο τις εξαγγελίες μας».