ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Περιφέρεια Αττικής: Tροποποιήσεις στο Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (Πίνακας)

Περιφέρεια Αττικής: Tροποποιήσεις στο Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (Πίνακας) - Κεντρική Εικόνα

Η Περιφέρεια Αττικής τροποποιεί τα Περιφερειακά Κριτήρια για την ένταξη περισσότερων υποψηφίων δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Σε τροποποίηση των Περιφερειακών Κριτηρίων Επιλογής για το Υπόμετρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020, με την προσθήκη προωθούμενων κλάδων και την αύξηση της βαρύτητας στη μοριοδότηση, ενόψει και της επόμενης 2ης Πρόσκλησης, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν  περισσότεροι υποψήφιοι δικαιούχοι, εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις για μελλοντική ανάπτυξη ανταγωνιστικών και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, στο site της Περιφέρειας Αττικής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχετική τροποποίηση, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα: https://goo.gl/H2J8qw

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η μέγιστη δυνατή απορρόφηση του ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και την ενίσχυση της «μικρής» επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»: https://goo.gl/9UTm9O