ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της συνεχίζει η Frigoglass

Ολοκλήρωση πώλησης θυγατρικής από την Frigoglass	 - Κεντρική Εικόνα

   

Τις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των βασικών όρων της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της συνεχίζει η Frigoglass ΑΒΕΕ με την επιτροπή ομολογιούχων, η οποία αντιπροσωπεύει το 32% των εκδοθεισών από τη θυγατρική της Frigoglass Finance BV ομολογιών επιτοκίου 8,25% και λήξης 2018, τους βασικούς τραπεζικούς της δανειστές (Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank), καθώς και τον κύριο μέτοχό της Boval SA.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με στόχο την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις ως άνω διαπραγματεύσεις, η Frigoglass έχει αναρτήσει στον διαδικτυακό της τόπο παρουσίαση, στην οποία περιλαμβάνονται οι προτεινόμενοι όροι της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης καθώς και ορισμένες πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην επιτροπή ομολογιούχων, τις τράπεζες και την Boval, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι η επιτροπή ομολογιούχων, παραμένοντας προσηλωμένη στις διαπραγματεύσεις αυτές και προς το σκοπό αυτό, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για τη διακράτηση των ομολογιών της εν αναμονή της υπογραφής νομικά δεσμευτικής συμφωνίας.