ΕΛΛAΔΑ

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ολιστικού σχεδιασμού για τη Δυτική Αθήνα

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ολιστικού σχεδιασμού για τη Δυτική Αθήνα - Κεντρική Εικόνα

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας με την πύκνωση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και την κατασκευή νέων, όπου δεν υπάρχουν, αποτελεί το αντικείμενο μελέτης ολιστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου που πλήττει την περιοχή, την οποία δρομολόγησε η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ένταξη της μελέτης στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων», είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.999.635 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ τα έργα-παρεμβάσεις που θα προκριθούν θα χρηματοδοτηθούν, κατά προτεραιότητα, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή και από πόρους της περιφέρειας.

Η μελέτη, εκτός από την κατασκευή και την πύκνωση του δικτύου αποχέτευσης σε όλους τους δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών, προβλέπει και διατάξεις ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής στους δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας. Αυτήν την περιοχή, η Ειδική Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει ως «Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας». Ζώνη που προσδιορίζεται από αραιό ή ανύπαρκτο δίκτυο αποχέτευσης σε μία άκρως πυκνοκατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία προκαλούν φθορές και καταστροφές, τόσο σε ιδιωτικές περιουσίες, όσο και σε δημόσιες υποδομές. Ειδικότερα, η κατασκευή έργων ανάσχεσης των πλημμυρικών απορροών έχει σκοπό, αφενός να μειώσει το κόστος κατασκευής των νέων έργων χωρίς να μειωθεί το παρεχόμενο επίπεδο ασφάλειας, αφετέρου να αποφορτιστεί ο ήδη επιβαρυμένος τελικός αποδέκτης της περιοχής μελέτης (Κηφισός ποταμός).