ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Volvo: Υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων (photo+video)

Volvo: Υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων (photo+video) - Κεντρική Εικόνα

Με το Volvo Concept Truck, η Volvo Trucks ανέπτυξε το πρώτο της υβριδικό όχημα, σχεδιασμένο για εφαρμογές μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. σε συνδυασμό με τις λοιπές βελτιώσεις του οχήματος, τη συνολική ελάττωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών C02 που ανέρχεται σε περίπου 30 τοις εκατό.

Η Volvo Trucks παρουσίασε για πρώτη φορά το Volvo Concept Truck τον Μάιο του 2016 και σήμερα προχωρά σε ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη και βελτίωση αυτού του οχήματος. Επιπλέον των βελτιώσεων της αεροδυναμικής, της αντίστασης κύλισης και της μείωσης του βάρους, η νέα έκδοση διαθέτει επίσης υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης, μία από τις πρώτες αυτού του είδους για βαριά φορτηγά σε εφαρμογές μεταφορών μεγάλων αποστάσεων.

«Καταβάλλουμε προσπάθεια προκειμένου να παραμένουμε στην εμπροσθοφυλακή της ηλεκτροκίνησης οχημάτων και να διευρύνουμε συνεχώς τα όρια, όσον αφορά την ελάττωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων» λέει ο Claes Nilsson, CEO της Volvo Trucks. «Τα προσεχή χρόνια, καθώς η κοινωνία θα στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , πιστεύουμε σθεναρά ότι η ηλεκτροκίνηση και η υβριδική τεχνολογία θα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές. Η γραμμή μετάδοσης κίνησης στο πειραματικό φορτηγό μας, έχει αναπτυχθεί με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορών και μέσω αυτής, τη στροφή του κλάδου προς τις βιώσιμες μεταφορές. Με το πειραματικό φορτηγό, θα αποκτήσουμε πολύτιμη γνώση και εμπειρία, η οποία θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την τεχνολογία ακόμα περισσότερο.»

Η υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης λειτουργεί με την ανάκτηση ενέργειας κατά την κίνηση σε κατηφόρες, των οποίων η κλίση είναι μεγαλύτερη του ένα τοις εκατό ή κατά την πέδηση. Η ανακτώμενη ενέργεια αποθηκεύεται στις μπαταρίες του οχήματος και χρησιμοποιείται για να κινηθεί το όχημα με τον ηλεκτροκινητήρα του, σε δρόμους επίπεδους ή με μικρή κλίση. Μια βελτιωμένη έκδοση του συστήματος υποστήριξης οδηγού της Volvo Trucks, του I-See έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης, η οποία αναλύει τη μορφολογία του δρόμου που πρόκειται να κινηθεί του όχημα, προκειμένου να υπολογίσει την οικονομικότερη και αποδοτικότερη επιλογή μεταξύ πετρελαιοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, καθώς και την ιδανική στιγμή για τη χρήση της ανακτώμενης ενέργειας.

Στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, εκτιμάται ότι η υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης θα επιτρέψει στον πετρελαιοκινητήρα να παραμείνει σβηστός μέχρι και το 30 τοις εκατό του χρόνου οδήγησης. Αυτό θα συμβάλει σε οικονομία καυσίμου μεταξύ 5-10 τοις εκατό, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τις προδιαγραφές του, καθώς και τον κύκλο οδήγησης αυτού. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα κίνησης αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση για μέχρι 10 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στο οχήματα να κινείται με μηδενικούς ρύπους και χαμηλό θόρυβο.

«Σήμερα, οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών. Με τη χρήση της υβριδικής τεχνολογίας, η δυνητική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων είναι σημαντική και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον, τόσο των δικών μας όσο και της κοινωνίας» λέει ο Lars Mårtensson, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks.

Το Volvo Concept Truck αξιοποιεί επίσης πολλά από τα οφέλη που έχουν επιτευχθεί από τον προκάτοχό του, και πιο συγκεκριμένα τη βελτίωση της αεροδυναμικής, της αντίστασης κύλισης και τη μείωση του βάρους του οχήματος. «Πρόκειται για μια πλατφόρμα δοκιμής πολλών νέων τεχνολογιών για την αύξηση της αποδοτικότητας των μεταφορών» λέει ο Åke Othzén, Chief Project Manager της Volvo Trucks. «Μερικές από αυτές τις εξελίξεις έχουν ήδη παρουσιαστεί στα φορτηγά μας ενώ άλλες θα εμφανιστούν στο προσεχές μέλλον. Η υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης βασίζεται εν μέρει στη γνώση και την εμπειρία από τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Volvo Buses.»

Volvo Concept Truck

– Το Volvo Concept Truck είναι το αποτέλεσμα της σουηδικής πλευράς σε ένα διμερές ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν η ενεργειακή αρχή της Σουηδίας, Energimyndigheten, και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

– Ένα αμερικανικό πειραματικό φορτηγό, το λεγόμενο Super Truck, έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Super Truck του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Αυτό έχει ως στόχο την πρόοδο της έρευνας και ανάπτυξης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων στη Βόρειο Αμερική.

Ηλεκτρική υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης

- Λειτουργεί με την ανάκτηση ενέργειας κατά την κίνηση σε κατηφόρες, των οποίων η κλίση είναι μεγαλύτερη του ένα τοις εκατό ή κατά την πέδηση. Η ανακτώμενη ενέργεια αποθηκεύεται στις μπαταρίες του οχήματος και χρησιμοποιείται για να κινηθεί το όχημα με τον ηλεκτροκινητήρα του, σε δρόμους επίπεδους ή με μικρή κλίση.

– Μια βελτιωμένη έκδοση του I-See, του συστήματος υποστήριξης οδηγών της Volvo Trucks, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης, αναλύει τη μορφολογία του εδάφους που ακολουθεί, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το GPS και τον ηλεκτρονικό χάρτη. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο αλγόριθμο, με βάση το ανάγλυφο του δρόμου και την αναμενόμενη ταχύτητα, το σύστημα υπολογίζει την πλέον οικονομική και αποδοτική χρήση τόσο του πετρελαιοκινητήρα όσο και του ηλεκτροκινητήρα, καθώς και το βέλτιστο χρόνο για τη χρήση της ανακτημένης ενέργειας.

- Στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, εκτιμάται ότι η υβριδική γραμμή μετάδοσης κίνησης θα επιτρέψει στον πετρελαιοκινητήρα να μένει σβηστός μέχρι και το 30 τοις εκατό του χρόνου οδήγησης. Αυτό θα συντελέσει σε οικονομία καυσίμου μεταξύ 5-10 τοις εκατό, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τον κύκλο οδήγησης αυτού.

Προδιαγραφές: Volvo Concept Truck

Μοντέλο φορτηγού: Volvo FH

Κινητήρας: Volvo D13 Euro 6 Step C