ΕΛΛAΔΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 404 θέσεις προσωπικού σε δικαστήρια

Ποια είναι η δυναμική ξανθιά Εισαγγελέας που θα πατάξει τη διαφθορά - Κεντρική Εικόνα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η 1K/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 404 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια προκήρυξη που είχε δημοσιευθεί αρχικώς στο ΦΕΚ 1/23-1-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ανακλήθηκε ύστερα από έγγραφο αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.