ΕΛΛAΔΑ

Την άμεση έκδοση όλων διευκρινιστικών εγκυκλίων για τον ΕΦΚΑ ζητεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΕΦΚΑ: Ποιοι εξαιρούνται από την διακοπή ή περικοπή των παροχών - Κεντρική Εικόνα

Την άμεση έκδοση όλων των αναγκαίων διευκρινιστικών εγκυκλίων για τον ΕΦΚΑ ζητεί από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει, όπως επισημαίνει, το τοπίο σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τις νέες υποχρεώσεις προς αυτόν που διαμορφώθηκαν με την εφαρμογή από 1/1/2017 του νέου ασφαλιστικού συστήματος.

Ο ίδιος σημειώνει ακόμη το γεγονός ότι έχουν παρέλθει ήδη δύο ολόκληροι μήνες, υπάρχει μεγάλη ασάφεια και πολλά ερωτηματικά ως προς το ύψος των εισφορών που καλούνται να καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα οι επιχειρηματίες αλλά και τον τρόπο καταβολής τους, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που πρέπει να κατατεθούν ΑΠΔ από τις επιχειρήσεις για τους συνεργάτες τους με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διορθωθούν άμεσα τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στη βεβαίωση των νέων ασφαλιστικών εισφορών και να μην επαναληφθούν ίδια φαινόμενα. Ο κ. Μίχαλος ζητεί επίσης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επανεξετάσει το ύψος των υπερβολικά υψηλών εισφορών που καλείται να πληρώσει σήμερα με το νέο σύστημα ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων.

Ο κ. Μίχαλος προτείνει να μειωθεί η ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που σήμερα ανέρχεται στις 5.860,80 ευρώ σε ένα ποσό που δεν θα ξεπερνά τις 4.000 ευρώ προκειμένου να εξορθολογιστεί το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να πληρώσουν σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και να κυμανθεί και πάλι στα υψηλότερα επίπεδα που προβλέπονταν μέχρι το τέλος του 2016. Παράλληλα, θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλεψη για προαιρετική καταβολή υψηλότερων εισφορών που θα διασφαλίζουν υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές σε όσους το επιθυμούν.