ΕΛΛAΔΑ

«Καθαρίζουν» μισθούς και πλήρες ωράριο στη βιομηχανία καθαριστικών Σκοτ ΑΕ

«Καθαρίζουν» μισθούς και πλήρες ωράριο στη βιομηχανία καθαριστικών Σκοτ ΑΕ  - Κεντρική Εικόνα

Σοβαρές καταγγελίες κάνουν οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία Σκοτ για τις μεθόδους που υιοθετεί η διεύθυνση στους χώρους εργασίας της εταιρείας. 

Σημειώνουν τους τρόπους με τους οποίους η εργοδοσία επιχειρεί να επιβάλει εκ περιτροπής εργασία ώστε να αντιμετωπίσει τα πρόσφατα οικονομικά της προβλήματα.

Η Σκοτ παράγει σακούλες συσκευασίας τροφίμων, καθαριστικά χώρων και τουαλέτας κ.α.