ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» ΟΑΕΔ για 15.000 «50άρηδες» άνεργους

ΑΠΙΔ: Πρωταθλήτρια σε άνεργους πτυχιούχους η Ελλάδα - Κεντρική Εικόνα

Δραματικές διαστάσεις προσλαμβάνει η ανεργία των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών, καθώς το ποσοστό των ατόμων που βρέθηκε εκτός αγοράς εργασίας μέσα σε ένα χρόνο και ανήκει στην ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, σκαρφάλωσε τον περασμένο Νοέμβριο στο 19,3% από 17,3% τον ίδιο μήνα του 2015.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το ίδιο διάστημα, το γενικό ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ μειώθηκε κατά 1,5 μονάδα καθώς διαμορφώθηκε στο 23%, έναντι 24,5% τον Νοέμβριο του 2015.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν επίσης την ανάσχεση της καθοδικής τάσης, καθώς το ποσοστό ανεργίας Νοεμβρίου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι νέοι παραμένουν τα μεγαλύτερα θύματα της ανεργίας, καθώς στις ομάδες 15-24 ετών και 25-34 καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά, ήτοι 45,7% τον Νοέμβριο 2016 από 48,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2015 και 29,9% από 31,8% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών με 19,3% από 21,6% ένα χρόνο πριν, 55-64 ετών όπου παρουσιάζεται αύξηση στο 19,3% από 17,3% τον Νοέμβριο του 2015, 45-54 ετών με 18,7% από 19,7% και 65-74 ετών, όπου και εδώ η ανεργία αυξήθηκε σε 12,4% από 11% ένα χρόνο πριν.

Το πρόβλημα αναγνωρίζεται και από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ που κατά το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την κατάρτιση δύο προγραμμάτων απασχόλησης, εκ των οποίων το πρώτο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών, και το δεύτερο σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως είκοσι 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών.

Το πρώτο αφορά σε επιχορήγηση επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε.και γενικά εργοδότες που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 ατόμων με πλήρη απασχόληση. Για να υπαχθεί η επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί.

 

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών. Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.

 

Το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Διάρκεια επιχορήγησης:

 

• Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (μακροχρόνια άνεργοι) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες.

 

• Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (ανεργία 6-12 μήνες) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για 3 μήνες ακόμα.

 

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης σε αυτό το πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 50, εγγεγραμμένοι στο μητρώο για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών.

 

Το ποσό της επιχορήγησης είναι ίδιο με το προηγούμενο πρόγραμμα και η διάρκεια είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι στο μητρώο πάνω από 12 μήνες). Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες ακόμα. Αντίθετα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα για χρονικό διάστημα 3-12 μηνών, η επιχορήγηση διαρκεί 9 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 μήνες ακόμα.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για άλλους 3 μήνες.