ΕΛΛAΔΑ

Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο: «Ολέθρια» η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας

Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο: «Ολέθρια» η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας - Κεντρική Εικόνα

«Ολέθρια» χαρακτηρίζουν τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην «Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο», «καθώς η εφαρμογή της έχει οδηγήσει στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι υποχρεώνονται να ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες». Οι οργανώσεις ζητούν την εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος υποδοχής στην Ελλάδα.

Σε σχέση με την κατάσταση στα νησιά, οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «σε όλους τους νεοεισερχόμενους αδιακρίτως επιβάλλεται κράτηση έως και 25 ημερών, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, χωρίς καμία εξατομικευμένη αξιολόγηση». Επίσης, κάνουν λόγο για «σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία εντοπισμού και κατάλληλης μέριμνας για τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες», «κατά προτεραιότητα καταγραφή και επεξεργασία των αιτήσεων συγκεκριμένων εθνικοτήτων», «απόρριψη ως απαράδεκτων της μεγάλης πλειονότητας των αιτημάτων Σύρων προσφύγων», αλλά και «περιπτώσεις προσώπων που είχαν αιτηθεί διεθνή προστασία στην Ελλάδα», ωστόσο επιστράφηκαν στην Τουρκία «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Αναφορικά με την ενδοχώρα, αναφέρουν «σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της πλήρους καταγραφής και της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου», «δυσκολία που δημιουργεί η υποχρεωτική μέσω skype πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου» και «προβληματική εξέταση των αιτημάτων σε δεύτερο βαθμό».

Η «Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο» προτείνει την αντικατάσταση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» από ένα μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο, δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος υποδοχής με την εξάλειψη μέτρων, όπως η επιβαλλόμενη χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση κράτηση στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η κρίση επί του παραδεκτού που βασίζεται στη θεώρηση της Τουρκίας ως πρώτης χώρας ασύλου ή ασφαλούς τρίτης χώρας, ο περιορισμός διαμονής των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου, η προτεραιοποίηση εθνικοτήτων και η εμπλοκή στη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου προσωπικού του EASO.

Τέλος ζητά την «ταχεία απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, οι οποίοι παραμένουν - εν καιρώ προσφυγικής και οικονομικής κρίσης - αναξιοποίητοι λόγω κακών κυβερνητικών χειρισμών σε σχέση με τη συγκρότηση και λειτουργία αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής».

Την «Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο» απαρτίζουν οι οργανώσεις «Αίτημα», «'Αρσις», «Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών», «Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι», «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες», «Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων», «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», «Praksis» και «Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων».