ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσωρινή διοίκηση για το Ελληνοϊρανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Προσωρινή διοίκηση για το Ελληνοϊρανικό Εμπορικό Επιμελητήριο - Κεντρική Εικόνα

Καθώς το Ιράν αρχίζει να βγαίνει από μια περίοδο απο­μόνωσης 34 χρόνων λόγω των γνωστών κυρώσεων που του είχαν επιβληθεί όλο και περισσότερες δυτικές επιχειρήσεις, ελληνικών συμπεριλαμβανομένων, εξετάζουν την δυνατότητα δραστηριοποίησης στην χώρα.

Με πληθυσμό 85 εκατομμυρίων, άφθονο πετρέλαιο στο υπέδαφός του και ανικανοποίητες καταναλωτικές επιθυμίες επί 34 χρόνια, αναμένεται έκρηξη οικονομικής ανάπτυξης και δεν είναι αρκετοί και οι Έλληνες επιχειρηματίες, που θέλουν να αποτελέσουν μέλος αυτής της ανάπτυξης.

Πριν λίγος μήνες άλλωστε ο  πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας  βρέθηκε στην Τεχεράνη, και έκανε λόγο για στρατηγική συνεργασία Ελλάδας- Ιράν, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας, ενέργειας, εμπορίου, πολιτισμού και ναυτιλίας.

Αυτή την συνεργασία προσπαθεί να στηρίζει σε επιχειρηματικό επίπεδο και το Ελληνοϊρανικό Εμπορικό Επιμελητηρίο στο οποίο με την υπ’ αριθμ. 590/2016 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε προσωρινή διοίκηση με μέλη τους Άριστο Δωρίτη, HassaniMassoud, Γεώργιο Καλούδη, Αναστάσιο Κεστεκίδη, Κωνσταντίνο Κροκιδά, Ξενοφώντα Πιταούλη και Γεώργιο Σκλαβούνο

Ακολούθως η προσωρινή διοίκηση συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Άριστος Δωρίτης Πρόεδρος, Hassani Massoud  Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καλούδης  Γεν. Γραμματέας, Αναστάσιος Κεστεκίδης  Ταμίας, Νικόλαος Πιταούλης  Έφορος Μελών, Κωνσταντίνος Κροκιδάς Μέλος και Γεώργιος Σκλαβούνος  Μέλος

Κύρια αποστολή της προσωρινής διοίκησης είναι, σύμφωνα με τη άνω δικαστική απόφαση και εντός 6 μηνών από την δημοσίευσή της, η σύγκλιση της Γ.Σ των μελών του σωματείου ώστε να εκλεγεί η διοίκηση και η Ελεγκτική Επιτροπή του. Περαιτέρω, η προσωρινή διοίκηση εξουσιοδοτείται να επιμεληθεί, για το άνω χρονικό διάστημα, των υποθέσεων του σωματείου με επείγοντα χαρακτήρα.

Ο σκοπός του Ελληνοϊρανικού Επιμελητηρίου είναι:

1.       Η ανάπτυξη και ενίσχυση των αμοιβαίων οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος- Ιράν, η αμοιβαία προώθηση των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών αλλά και των πολιτιστικών σχέσεων αναφορικά με την οικονομική τους παράμετρο στα πλαίσια των ενδιαφερόντων των μελών.

2.       Η προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών και η δια εκδηλώσεων συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ζωή των δύο χωρών.

3.       Η ενθάρρυνση, παρότρυνση, προτροπή και καθοδήγηση των μελών για την διαμόρφωση και την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών σχεδίων και πρωτοβουλιών στις δύο χώρες αλλά και η εκ μέρους του Επιμελητηρίου υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για επενδύσεις.

4.       Η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων των δύο χωρών για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αυτών και για την ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών τους.

5.       Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών.