ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιορισμός αγοράς πορτογαλικών και ιρλανδικών ομολόγων από ΕΚΤ

Περιορισμός αγοράς πορτογαλικών και ιρλανδικών ομολόγων από ΕΚΤ - Κεντρική Εικόνα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) περιόρισε τις αγορές πορτογαλικών και ιρλανδικών κρατικών ομολόγων τον περασμένο μήνα, για να μην παραβιάσει το όριο που έχει θέσει για τις αγορές τίτλων, αναφέρει δημοσίευμα του Ρόιτερς που επικαλείται πηγές από κεντρικές τράπεζες.

Ενώ απομένει σχεδόν ένα ακόμη έτος για την ολοκλήρωση του προγράμματός της ποσοτικής χαλάρωσης (QE), η ΕΚΤ είναι ήδη κοντά στο να κατέχει το ένα τρίτο του χρέους των χωρών αυτών, καθώς είχε αγοράσει μεγάλα ποσά ομολόγων τους, πριν αρχίσει να εφαρμόζει από πέρυσι το QE.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η ΕΚΤ θέλει να κρατήσει και τις δύο αυτές χώρες έως το τέλος του προγράμματος, που προβλέπεται τον Μάρτιο του 2017, αλλά σημείωσαν ότι οι αγορές τίτλων μπορεί να συνεχίσουν να κυμαίνονται και ότι η ΕΚΤ επανεξετάζει το όριο των αγορών κάθε εξάμηνο. Από το πρόγραμμα αγορών τίτλων που είχε καθιερώσει το 2010 (Securities Markets Programme), η ΕΚΤ κατείχε στην αρχή του 2016 ιρλανδικό χρέος ύψους 9,7 δισ. ευρώ και πορτογαλικό χρέους ύψους 12,4 δισ. ευρώ. Μετά την έναρξη του QE, η ΕΚΤ έχει αγοράσει κρατικά ιρλανδικά ομόλογα, ύψους 11 δισ. ευρώ, και κρατικά πορτογαλικά ομόλογα 16,2 δισ. ευρώ.

Το όριο της ΕΚΤ για τις αγορές ομολόγων σημαίνει, επίσης, ότι αν η Ελλάδα ενταχθεί στο πρόγραμμα, οι αγορές της ΕΚΤ θα είναι σημαντικά περιορισμένες, καθώς η ίδια είναι ήδη μία από τις μεγαλύτερους κατόχους ελληνικού χρέους, σημειώνει το δημοσίευμα του Ρόιτερς.

Η ΕΚΤ έχει ήδη σταματήσει τις αγορές κυπριακών ομολόγων, επειδή η χώρα δεν έχει την αναγκαία πιστοληπτική αξιολόγηση ενώ πραγματοποιεί περιορισμένες αγορές χρέους αρκετών χωρών, όπως της Εσθονίας, για λόγους ρευστότητας.