ΕΛΛAΔΑ

Πώς κατανέμονται οι ειδικότητες των 1.666 μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία

Άνοιξε ο δρόμος για την απόλυση χιλιάδων συμβασιούχων από τα νοσοκομεία - Κεντρική Εικόνα

Ξεκινάει σε λίγες μέρες η προθεσμία υποβολης αιτήσεων για τις 1.666 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία. Από τις 17 Ιανουαρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτησεις των υποψηφίων στο ΑΣΕΠ. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Δειτε παρακάτω πώς κατανέμονται οι θέσεις ανά ειδικότητα: 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 87
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 324
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 21
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 57
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 65
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 8
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 18
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 9
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 12
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 8
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 8
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 97
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 8
ΤΕ ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ 34
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 403
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 95
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4
ΤΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 22
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 82
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 242
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 4
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ 8
ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 10
ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ 4

Κατέβάστε ολη την προκήρυξη εδω

.