ΕΛΛAΔΑ

Αντικαθίστανται τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα του ΕΦΚΑ

Αντικαθίστανται τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα του ΕΦΚΑ - Κεντρική Εικόνα

Την αντικατάσταση των στοιχείων επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προβλέπει σχετική εγκύκλιος.

Συγκεκριμένα, με δεδομένη την από 01/01/2017 έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Το λογότυπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αντικατασταθεί από το λογότυπο του ΕΦΚΑ σε όλα τα προτυπωμένα μηχανογραφικά και χειρόγραφα έντυπα. Όπου υπάρχουν αποθέματα και μέχρι αυτά να εξαντληθούν, η αντικατάσταση του λογοτύπου θα γίνει με τη χρήση αυτοκόλλητων ετικετών ή με άλλους πιθανούς τρόπους αντικατάστασης των προηγούμενων στοιχείων επικοινωνίας και λογοτύπων με τα νέα (π.χ. σφραγίδες).

- Η Διεύθυνση Πληροφορικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Διοίκησης, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση και τροποποίηση του κώδικα όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών οι οποίες παράγουν έγγραφα με τα νέα στοιχεία επικοινωνίας και το λογότυπο του ΕΦΚΑ.

- Η Διεύθυνση Προμηθειών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Διοίκησης, να μεριμνήσουν για την προμήθεια προτυπωμένων εντύπων, όπου αυτά χρησιμοποιούνται, τα οποία να φέρουν τα νέα στοιχεία επικοινωνίας και το λογότυπο του ΕΦΚΑ και για την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων, μέχρι την εξάντλησή τους, όπου αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, με τη χρήση αυτοκόλλητων ετικετών ή με άλλους πιθανούς τρόπους αντικατάστασης των προηγούμενων στοιχείων επικοινωνίας και λογοτύπων με τα νέα.