ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ένας οδηγός - μπούσουλας για επενδύσεις

Δημιουργία «κακής» τράπεζας στην Κύπρο προωθούν η Κεντρική Τράπεζα και οι τραπεζίτες - Κεντρική Εικόνα

Έναν ολοκληρωμένο οδηγό για επενδυτές, ετοίμασε η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου CIPA), προκειμένου να ενισχύσει το επενδυτικό περιβάλλον και την προβολή της Κύπρου, ως επενδυτικού προορισμού. 

Σύμφωνα με τον οδηγό, οκτώ είναι οι λόγοι για να επενδύσει κάποιος στην Κύπρο: η στρατηγική θέση του νησιού, το ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ως μέλος της ΕΕ, το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της, οι άριστες υποδομές της, το νομικό σύστημα, οι μακροοικονομικές προοπτικές της και το επίπεδο ζωής. 

Ο συγκεκριμένος οδηγός παρέχει απλή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το νομικό και φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου, τη διαδικασία εγγραφής εταιρείας στο νησί, πληροφόρηση για τις εποπτικές Αρχές, καθώς και συγκεντρωμένα στοιχεία επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. 

Σχετικά με τον τουρισμό, ο οδηγός επισημαίνει ότι υπάρχουν προοπτικές σε εναλλακτικές μορφές, όπως στον ιατρικό τουρισμό, τον αθλητικό και τον τουρισμό πολυτελείας. Καλεί, δε, τους ενδιαφερόμενους για επενδύσεις σε θεματικά πάρκα, μαρίνες, και πολυτελή ακίνητα. 

Αναφέρει, επίσης, ότι η Κύπρος είναι ένα αναπτυσσόμενο κέντρο προσέλκυσης επενδυτικών ταμείων, καθώς μεταξύ της τετραετίας 2011-2014 παρατηρείται αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (assets under management) από 500 εκατ.- 3 δισ. ευρώ.

Έμφαση δίνεται και στον κλάδο της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς επισημαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα που αναζητούν για συνεργασίες στο νησί. Ο οδηγός παρέχει, ακόμα, πληροφόρηση για άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους επενδυτές, όπως η αγορά εργασίας, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και η μετανάστευση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την απόκτηση βίζας μέσω επενδύσεων. 

Εξάλλου, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου. Επιπρόσθετα, ο οδηγός περιλαμβάνει και τις προοπτικές της Κύπρου ως ενεργειακού κόμβου στην ανατολική Μεσόγειο, με την ανακάλυψη του φυσικού αερίου, αλλά και τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ηλεκτρονική μορφή του Οδηγού είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του CIPAwww.investcyprus.org.cy/en/media-center/investors-guide