ΕΛΛAΔΑ

Νέες μειωμένες τιμές στα φάρμακα

Νέες μειωμένες τιμές στα φάρμακα - Κεντρική Εικόνα

Αναρτάται σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας, το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την Επιτροπή Τιμών του υπουργείου.

Συνολικά ανατιμολογήθηκαν 6231 κωδικοί με την μείωση να ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 3%. Μειώσεις από 14% έως και 16% υπήρξαν για 2262 κωδικούςενω μειώσεις μεγαλύτερες από 15% υπήρξαν σε 161 κωδικούς και αφορούσαν κυρίως σε προϊόντα πλήρους αίτησης και σε προϊόντα καλώς καθιερωμένης χρήσης.

Για τα γενόσημα προϊόντα υπήρξαν μειώσεις που έφταναν μέχρι και 15%, 

Σημειώνεται  ότι  επειδή το νέο δελτίο τιμών δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας «γεγονός που δυσχεραίνει την προσαρμογή των ΚΑΚ (κατόχους αδείας κυκλοφορίας), και για λόγους ισότητας όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του φαρμάκου», όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, το νέο δελτίο τιμών θα ισχύσει για τους ΚΑΚ και τα νοσοκομεία από 9 Ιουνίου, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 26 Ιουνίου και για τα φαρμακεία από 21 Ιουλίου.