ΕΛΛAΔΑ

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» 1000 ευρώ σε απολυμένους μεγάλης βιομηχανίας

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» 1000 ευρώ σε απολυμένους μεγάλης βιομηχανίας  - Κεντρική Εικόνα

Την χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε απολυμένους μεγάλης βιομηχανίας μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποφάσισε η πολιτική ηγεία του υπουργείου Εργασίας. 

Το ύψος του επιδόματος θα ανέλθει σε χίλια ευρώ για κάθε άνεργο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΕLFΕ ABEΕ».

Τη δυνατότητα αυτή θα έχουν όσοι πρώην εργαζόμενοι έλαβαν καταγγελία σύμβασης εργασίας από την ανωτέρω επιχείρηση και μέχρι σήμερα παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενος ή μη. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο των εργαζομένων, και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.

β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ).

δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ). Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ- βουλίου του ΟΑΕΔ. Απο την απόφαση για την χορήγηση του επιδόματος προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000€) περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις