ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποζημιώσεις έως 180 χιλ. ευρώ προβλέπει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank

Αποζημιώσεις έως 180 χιλ. ευρώ προβλέπει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank - Κεντρική Εικόνα

Αρκετά γενναιόδωρο σχέδιο εθελουσίας εξόδου, με στόχο την αποχώρηση έως και 1.000 εργαζομένων, έχει υποβάλει η Eurobank στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το πρόγραμμα προβλέπει καταβολή έως 49 μισθών, με ανώτατο όριο αποζημίωσης 180.000 ευρώ.

Προσαύξηση αποζημίωσης 30% προβλέπεται για τους εργαζομένους του δικτύου της επαρχίας. Το πρόγραμμα δεν στηρίζεται σε έτη προϋπηρεσίας, προκειμένου να μην περιορίσει το ύψος της αποζημίωσης για εργαζομένους που προέρχονται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το πρόγραμμα παρέχει τις εξής δυνατότητες: Άμεση αποχώρηση με λήψη αποζημίωσης, χρήση διετούς ή τριετούς άδειας μετ’ αποδοχών (sabbatical) και αποζημίωση τεσσάρων μισθών που καταβάλλονται με τη λήξη της άδειας. Στην περίπτωση διετούς αδείας, ο εργαζόμενος λαμβάνει το σύνολο του μισθού, ενώ για την τριετή άδεια θα καταβάλλεται το 66% του μηνιαίου μισθού.

Για το σκέλος της άμεσης αποχώρησης, προβλέπονται μόνο ηλικιακά κριτήρια. Ειδικότερα, για εργαζομένους έως 39 ετών θα παρέχεται αποζημίωση 28 μισθών, για όσους είναι μεταξύ 40-44 ετών η αποζημίωση φτάνει στους 35 μισθούς και προσαυξάνεται στους 40 για ηλικίες μεταξύ 45-49 ετών. Για όσους είναι άνω των 50 ετών παρέχονται 45 μισθοί, ενώ για κάθε ανήλικο τέκνο προβλέπεται αποζημίωση επιπλέον 2 μισθών. Η ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση από την αποχώρηση 1.000 εργαζομένων θα ανέλθει σε 29 εκατ. ευρώ.