ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ και δέος για τις επιχειρήσεις με «κόκκινα» δάνεια

Σοκ και δέος για τις επιχειρήσεις με «κόκκινα» δάνεια - Κεντρική Εικόνα

Χρονιά του μεγάλου ξεκαθαρίσματος των «κόκκινων» επιχειρήσεων, με δανειακές υποχρεώσεις που δεν εξυπηρετούνται και αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά τους, αναμένεται ότι θα αποτελέσει το 2017.

Κυβέρνηση και θεσμοί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού επιθυμούν να βάλουν τέλος στις επιχειρήσεις-ζόμπι, όπως τις χαρακτηρίζει η PwC σε έκθεση της, εταιρείες βαρύτατα υπερχρεωμένες δηλαδή, που που επί μακρόν κρατιούνται στη ζωή με «μηχανική υποστήριξη», αδυνατώντας να εκπληρώσουν τις συμβατικές

τους υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και με ιδιοκτήτες τους να αδυνατούν (ή να αρνούνται) να συνδράμουν με ίδια κεφάλαια την όποια προσπάθεια αναδιάρθρωσής τους. Οι εταιρείες αυτές δεν επιτρέπουν την δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, αποστερώντας κεφάλαια και «οξυγόνο» από τους υγιείς ανταγωνιστές τους.

Ένα από τα «εργαλεία» για να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά βιώσιμων και μη επιχειρήσεων θα αποτελέσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός (σ.σ. αφορά τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών σε Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, Προμηθευτές, κ.α.) που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέσα στην επόμενη χρονιά. Θα δώσει - υπό την προϋπόθεση ότι κριθούν βιώσιμες - σε περίπου 400.000 επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μια «δεύτερη ευκαιρία», ώστε να διαχωριστούν από όσες κριθεί πως δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν σε λειτουργία, τις «επιχειρήσεις-ζόμπι».

Οι τελευταίες αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες. Συνολικά οι εταιρείες αυτές υπολογίζεται πως συνθέτουν ένα «κόκκινο» δανειακό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 7,5 δις.ευρώ σε κλάδους όπως της ναυτιλίας, του τουρισμού, της κλωστοϋφαντουργίας, της αγροτικής παραγωγής, του εμπορίου, των τροφίμων και ποτών, της υγείας και φαρμάκων, των media και των κατασκευών. Οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο για οριστικές αναδιαρθρώσεις ή λύση και εκκαθάριση τους.

Την ίδια στιγμή, «τρέχουν» οι διεργασίες για την έναρξη της ενεργητικής διαχείρισης των "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων. Η πρώτη άδεια διαχείρισης δανείων αφορά στην Aktua Hellas, ενώ έπεται η κοινοπραξία της Eurobank και της Alpha Bank με την KKR Credit (Pillarstone), στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και η Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα, ενεργό ρόλο στη διαχείριση δανείων αναμένεται να αναλάβει η Alvarez & Marsal, η οποία συζητά επίσης με τις τράπεζες, καθώς οι τελευταίες δεν δεσμεύονται να δράσουν κατ΄ αποκλειστικότητα με έναν διαχειριστή.

Ανάσα στην οικονομία

Ο χρόνος πιέζει καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη της Pwc, η ελληνική εταιρική οικονομία πρέπει να ελαφρυνθεί από αυτό το δανεισμό που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας, προσελκύοντας πρόσθετα νέα «φρέσκα» κεφάλαια που λείπουν σε μεγάλο βαθμό από την αγορά. Περιουσιακά στοιχεία που είναι παγιδευμένα στους ισολογισμούς των τραπεζών και των εταιρειών πρέπει να απελευθερωθούν για να συμμετάσχουν στην αύξηση του δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρει η PwC, αναδιαρθρώνοντας άμεσα κεφάλαια 15 δισ.ευρώ και μετατρέποντας σε κεφάλαια αυξημένου κινδύνου ακόμη 10δισ.ευρώ, μπορεί να κινητοποιηθούν πρόσθετα περίπου 7 δισ.ευρώ και να αποδοθούν πίσω στην παραγωγή περιουσιακά στοιχεία 2 δισ.ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η χρηματοδότηση και η αναχρηματοδότηση της εταιρικής οικονομίας θα δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ η συνεπής προσέγγιση στην διευκόλυνση της ανάπτυξης της εταιρικής οικονομίας απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (τράπεζες, εταιρείες, ΤτΕ, Κράτος) μπορεί να προσθέσει 0,7% - 1% στο ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2020.