ΕΛΛAΔΑ

Μυθικό ποσό για ελληνικό δήμο, θα διαθέσει η Μύκονος για την τουριστική προβολή της!

«Σαφάρι» της Οικονομικής Αστυνομίας σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ζάκυνθο και Κέρκυρα - Κεντρική Εικόνα

Ο Δήμος Μυκόνου ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2017 το οποίο θα ζήλευαν ακόμα και μεγάλες εταιρείες. Μάλιστα το ποσό που εγκρίθηκε είναι... 17 φορές μεγαλύτερο καθώς για το 2016 είχε προβλεφθεί με βάση την απόφαση του δημοτικoύ συμβουλίου ποσό ίσο με 20.000 ευρώ, ενώ για το 2017, το ποσό που αποφασίστηκε να διατεθεί είναι συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.

Το σύνολο της τουριστικής προβολής θα υλοποιηθεί με την ανάθεση δια μέσω ενός Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ειδικών εμπειρικών προϊόντων για τον προορισμό "Μύκονος". Ο Ανάδοχος θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τόσο αμιγώς ποσοτικά κριτήρια όσο και ποιοτικές πτυχές για να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες που δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν για την δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και προγραμμάτων τουριστικών εμπειριών.

Παράλληλα, θα εκπονηθεί και υλοποιηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο για τη προβολή του Δήμου Μυκόνου ως τουριστικού προορισμού στα Social Media. H παρουσία και ενεργοποίηση στα Social Media απαιτεί λεπτομερή στρατηγικό σχεδιασμό και την χρήση των κατάλληλων εργαλείων ώστε να ενσωματώσει με τον καλύτερο τρόπο τα στοιχεία και τις προτεραιότητες της ευρύτερης στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής ενός προορισμού καθώς επίσης και για να εκπληρώσει τους στόχους επικοινωνίας που έχουν τεθεί. Τέλος, θα γίνουν συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής του Δήμου σε μέσα του εσωτερικού και του εξωτερικού.