Έργα συντήρησης του ορεινού δικτύου Καλαμπάκας

Έργα συντήρησης του ορεινού δικτύου Καλαμπάκας - Κεντρική Εικόνα

Στη συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου της ορεινής Καλαμπάκας και των Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με νέο έργο, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση ζημιών-κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Καλαμπάκας-Τρικκαίων 2016», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας και η εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο ορεινό δίκτυο των περιοχών Καλαμπάκας και Τρικκαίων, αλλά και σε άλλες θέσεις του νομού, όπου αυτό απαιτηθεί.

.