ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για τον όμιλο ΚΟΡΡΕΣ το πρώτο τρίμηνο του 2016

Αυξημένες κατά 2,5% οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου «Κορρές», το 2017 - Κεντρική Εικόνα

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ το πρώτο τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5%, στα 17,7εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016 από 16,9εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αποτέλεσμα της θετικής πορείας της δραστηριότητας του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στις στρατηγικές αγορές του εξωτερικού.

Στις διεθνείς αγορές, καταγράφηκε συνολικά 7% ανάπτυξη στις πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015.

Πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη ήταν οι αγορές προτεραιότητας-Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία- σημειώνοντας 24% αύξηση.

Αυξητική ήταν και η πορεία των πωλήσεων στην Ελλάδα - +4% - συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2015, επιβεβαιώνοντας την υψηλή απόδοση του ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας και προώθησης του Ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA, ανήλθαν στα 4,5εκατ. ευρώ από 4,4εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, αποτέλεσμα της θετικής πορείας της δραστηριότητας του Ομίλου.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν στα 2,0κατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016 από 1,5εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, που αντιστοιχεί σε αύξηση 29%.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΚΟΡΡΕΣ συνέχισε να υποστηρίζει τη μάρκα, ενισχύοντας τις στρατηγικές κατηγορίες με νέα καινοτόμα προϊόντα, βασισμένα σε εξειδικευμένα φυσικά συστατικά με έμφαση στα ελληνικά βότανα, έρευνα, τεχνολογία αιχμής και κλινικά ελεγμένη αποτελεσματικότητα.

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας παραμένει στρατηγικός στόχος για τον Όμιλο και το 2016, με επίκεντρο τις αγορές όπου η μάρκα ΚΟΡΡΕΣ χαίρει υψηλής αναγνωρισιμότητας με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, όπως η Αμερική - η 2η μεγαλύτερη αγορά για την εταιρεία, ακολουθώντας την Ελλάδα - και σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές - Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία.

Τέλος, η Λατινική Αμερική - περιοχή που «εγκαινιάστηκε» επιτυχημένα το β’ τρίμηνο 2015 με τη διάθεση των προϊόντων ΚΟΡΡΕΣ στην αγορά της Βραζιλίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με την AVON - θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο σημαντικής ανάπτυξης της μάρκας ΚΟΡΡΕΣ.