ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα που κατέχουν Έλληνες στο εξωτερικό!

Έρχεται ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα που κατέχουν Έλληνες στο εξωτερικό! - Κεντρική Εικόνα

Με στόχο να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να επιτύχει τους στόχους του πλεονάσματος για τα επόμενα δύο έτη (1,75% και 3,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα), η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο φορολόγησης ακινήτων στο εξωτερικό, που ανήκουν σε Έλληνες. 

Έτσι, με τη δημιουργία -το 2017- του περιουσιολογίου όλοι οι Έλληνες θα υποχρεωθούν να δηλώσουν τα ακίνητα που κατέχουν στο εξωτερικό, καθώς και συμμετοχές σε επιχειρήσεις και χρηματικά ποσά που ενδεχομένως να διατηρούν εκεί.

Τότε η κυβέρνηση σκοπεύει να ακολουθήσει το σχέδιο, ή αλλιώς τη λογική «Monti» (που εφαρμόστηκε στην Ιταλία) για τη φορολόγηση των ακινήτων, που ορίζει τη θέσπιση ενός φορολογικού συντελεστή, ο οποίος θα επιβάλλεται στην κτηματολογική αξία των ακινήτων στο εξωτερικό ή στην τιμή που έγινε η αγοραπωλησία ή διαφορετικά στην εμπορική τιμή του ακινήτου.

Εφόσον το ακίνητο φορολογείται στη χώρα που βρίσκεται με υψηλότερο συντελεστή από αυτόν, που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ο υπόχρεος δεν θα οφείλει φόρο για το ακίνητο του εξωτερικού. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εφόσον ο συντελεστής είναι μικρότερος από αυτόν που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα θα καταβάλλεται φόρος επί της διαφοράς ή τμήμα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φόρος ακινήτου εξωτερικού θα προσδιορίζεται ως εξής:
Υποθέτουμε ότι η αξία του ακινήτου είναι 100.000 ευρώ. Ο υπολογισμός φόρου 100.000 Χ 0,76% (προκαθορισμένος συντελεστής) = 760 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι ο φόρος που επιβάλλεται για το ακίνητο, στον τόπο όπου αυτό βρίσκεται και με τον εκεί τρόπο υπολογισμού είναι 400 ευρώ, ο φόρος που θα κληθεί να καταβάλει ο ιδιοκτήτης στην Ελλάδα είναι 360 ευρώ (760 - 400)