ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Απόκτηση του 50% των μετοχών της Piraeus Port Plaza 1 AΕ από την εταιρεία Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ

Grivalia: Καθαρά κέρδη 35,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο - Κεντρική Εικόνα

Την απόκτηση του 50% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «PIRAEUS PORT PLAZA 1 ΑΕ» (η «εταιρεία»), έναντι τιμήματος που ανήλθε σε 1.625.000 ευρώ, ανακοίνωσε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (η «Grivalia»).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα μοναδικό ακίνητο, το οποίο θα ανακατασκευαστεί και θα παραδοθεί προς χρήση στα μέσα του 2017. Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον του λιμένα Πειραιά, καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο και αποτελεί τμήμα των παλαιών εγκαταστάσεων της "Παπαστράτος". Το ακίνητο, το οποίο διαθέτει εξαιρετική προσβασιμότητα, αναβαθμίζεται και μετατρέπεται από αποθηκευτικό χώρο σε επαγγελματικό κτίριο εμπορικών χρήσεων σύγχρονων προδιαγραφών, βάσει των αρχών της αειφόρου δόμησης, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική επίδοσή του». Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα διαθέτει επιφάνεια ανωδομής περίπου 10.500 τ.μ. και υπόγειους βοηθητικούς χώρους και θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 4.600 τ.μ. περίπου. Μετά το πέρας της ανακατασκευής του, το ακίνητο θα εκμισθωθεί σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς, ενώ η Grivalia έχει προσυμφωνήσει να εξαγοράσει το υπόλοιπο 50% της εταιρείας.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της Grivalia με τη μορφή της κοινής εταιρείας (joint venture). Η συγκεκριμένη επένδυση, η οποία αναμένεται να είναι της τάξης των 14 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπλαση και ποιοτική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και θα αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο έλξης παρόμοιων επενδύσεων.

«Πιστή στη φιλοσοφία της», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η Grivalia προσδοκά το συγκεκριμένο έργο να δημιουργήσει σημαντική υπεραξία τόσο για τους μετόχους της όσο και για την τοπική κοινωνία του Πειραιά και να συμβάλει στη γενικότερη ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι η αγορά χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Grivalia, που πραγματοποιήθηκε το 2014».