ΑΓΟΡΕΣ

Μετά τη Fourlis και η Τέρνα εξετάζει την έκδοση ομολόγου μέσω του ΧΑ

Νέο ομολογιακό μέχρι 150 εκατ. ευρώ από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Κεντρική Εικόνα

Η εισηγμένη φέρεται να είναι στο στάδιο της σύνταξης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου. Ο όμιλος της ΓΕΚΤΕΡΝΑ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο η ενεργειακή να έχει χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 1.000 MW μέχρι τα τέλη του 2017.

Τέρνα Ενεργειακή: Εξετάζει έκδοση ομολόγου μέσω της νέας αγοράς του Χρηματιστηρίου

Τον δρόμο της Fourlis ΦΡΛΚ 0,00% φαίνεται πως θα ακολουθήσει η ΓΕΚ/Τέρνα καθώς προχωρά στην έκδοση ομολογιακού για την Τέρνα Ενεργειακή.

Ο όμιλος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο επαφών/διεργασιών με το ΧΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να κινηθεί όπως η HouseMarket (που άντλησε μέσω της νέας αγοράς εταιρικών ομολόγων περί τα 40 εκατ. ευρώ).

Η εισηγμένη φέρεται να είναι στο στάδιο της σύνταξης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου προκειμένου σε εύθετο χρόνο να προχωρήσει η πρόσκληση προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος της Fοurlis για την HouseMarket λειτουργεί ενισχυτικά της όλης προσπάθειας.

Οπως σημειώνουν πηγές της ΓΕΚ/Τέρνα ο όμιλος υλοποιεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα εντός και εκτός συνόρων με την προοπτική η Ενεργειακή να έχει ένα χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 1.000 MW μέχρι τα τέλη του 2017.

Παράλληλα επιδίωξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η ενίσχυση της συγκεκριμένης αγοράς με 3-4 γερά ονόματα του ΧΑ προκειμένου να αποτελέσει δέλεαρ για την προσέλκυση κι άλλων εισηγμένων.

Σταδιακά στη "νέα αγορά" υπολογίζεται πως θα ενταχθούν άλλες 2 ισχυρές εισηγμένες και τουλάχιστον 4 μικρότερες που έχουν εκδηλώσει ήδη ουσιαστικό ενδιαφέρον.