ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Go δεν «μπήκε» στο μετατρέψιμο ομολογιακό της Forthnet

Το ηχηρό «διαζύγιο» της Forthnet  που ξάφνιασε την αγορά - Κεντρική Εικόνα

Η διοίκηση της Go, της εταιρείας τηλεπικοινωνιών της Μάλτας ενημέρωσε το τοπικό χρηματιστήριο πως δεν συμμετείχε στην ομολογιακή έκδοση της Forthnet . Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της Fοrthnet έληξε χθες.

Η Go, που πρόσφατα πέρασε στον έλεγχο του κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών της Τυνισίας, ελέγχει το 22,605% της Fοrthnet. Αντίστοιχο ποσοστό ελέγχει η αραβικών συμφερόντων Massar Investments, ενώ το 33% κατέχει η Wind Hellas και το 6,606% η Vodafone Ελλάδος.

Η έκδοση του ομολολογιακού εντάσσεται στο σχέδιο αναχρηματοδότησης δανεισμού της Forthn