ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Creta Farm: Στα 4,7 εκατ. ευρώ τα EBITDA το α' εξάμηνο

Creta Farms: Οι αδελφοί Δομαζάκη διαψεύδουν δημοσιεύματα περί εκρηκτικών μεταξύ τους σχέσεων - Κεντρική Εικόνα

Συντηρητική κάμψη των πωλήσεων σημειώθηκε το Α’ εξάμηνο του 2016, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Creta Farms και ανήλθαν στα 45,7 εκατ. ευρώ έναντι 50,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο το 2015.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το πρώτο εξάμηνο 2016 σηματοδοτήθηκε από τη διατάραξη του λιανεμπορίου, λόγω των εξελίξεων στον όμιλο Μαρινόπουλος. Παράλληλα, το λιανεμπόριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κινήθηκε με τάση -8%, γεγονός που πλήττει και την αγορά αλλαντικών».

«Με στόχο την ανάκτηση της απώλειας πωλήσεων», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ο όμιλος αναπτύσσει στρατηγική που βασίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας, στοχεύοντας σε διεθνείς αγορές, μέσω εξαγωγών, με έμφαση στις βαλκανικές χώρες, καθώς και δια μέσω συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων (licensing), όπου, εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, αναμένονται νέες συμφωνίες. Επίσης, αυξάνοντας τα σημεία διανομής των προϊόντων της στην εγχώρια αγορά και αναπτύσσοντας τις πωλήσεις σε λοιπά κανάλια διανομής, πέραν του top retail, όπως HO.RE.CA. και τη μικρή λιανική».

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 19,7 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας μείωση κατά μόλις 3%, αντιπροσωπεύοντας περιθώριο 43,1%, έναντι περιθωρίου 40,5%, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Η βελτίωση του μικτού περιθωρίου προήλθε, κυρίως, από την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίησης της δυναμικότητας της παραγωγής, καθώς από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων κόστους.

Το EBITDA του ομίλου ανήλθε στα 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας μείωση κατά -10% και αντιπροσωπεύοντας περιθώριο 10,4% σχεδόν σταθερό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα δε λειτουργικά έξοδα του ομίλου και της μητρικής έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα από μερική αναδιοργάνωση του δικτύου διανομών αξίας περί τις 600 χιλ. ευρώ. Έτσι, τα EBITDA του ομίλου, συνυπολογίζοντάς τα, διαμορφώνεται στα 5,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ακολούθως της μητρικής τα EBITDA διαμορφώνονται στα 5,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 300 χιλ. ευρώ, σε σχέση με την περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα κέρδη προ φόρων επιβαρύνθηκαν από την επίδραση έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλος. Η συνολική επιβάρυνση ανήλθε στα 3,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ΚΠΦ να ανέλθουν σε ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συνεπώς, μη λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη απομείωση των 3,8 εκατ. ευρώ τόσο ο όμιλος όσο και η εταιρεία παρουσιάζουν καθαρά θετικά λειτουργικά αποτελέσματα».

Αναλυτικότερα, ο όμιλος παρουσιάζει οριακά ΚΠΦ και η Μητρική ΚΠΦ 1,4 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας και τα μη επαναλαμβανομενα λειτουργικά έξοδα παραπάνω, τα ΚΠΦ του ομίλου ανέρχονται σε 570 χιλ. ευρώ περίπου και της μητρικής στα 2 εκατ. ευρώ.

«Σημειώνεται ότι, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, δεν έχει ληφθεί οποιοδήποτε σχέδιο συμφωνίας συναίνεσης των πιστωτών. Το ποσό της απομείωσης προσδιορίστηκε στα πλαίσια της αρχής της συντηρητικότητας με βάση υφιστάμενα δημοσιεύματα και ενημέρωσης που έχει ληφθεί, τις νομικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχει λάβει», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,3%, ανερχόμενα στα 3,58 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2015, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των δανείων που επετεύχθη κατά το β’ εξάμηνο 2014.

Σε διεθνές επίπεδο, η συμφωνία με την εταιρεία Primo Meats συνεχίζει να εξελίσσεται για τη σειρά προϊόντων “Oliving by Hans”, επιτυγχάνοντας επίπεδο διανομής 1.700 σημείων πώλησης (Woolworths Supermarket, Coles Supermarkets) και μερίδιο αγοράς άνω του 3%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 45,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατα 9,1%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 19,6 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 43%.

Το EBITDA ανήλθε στα 5,04 εκατ. ευρώ έναντι 5,36 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6%, με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται στο 11,1% από 10,7%, την προηγούμενη περίοδο.

Η Creta Farms, την 11/5/2016, υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότητσης ύψους 15 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σηματοδοτώντας την πρώτη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου Juncker για την Ευρώπη. Η συμφωνία της Creta Farms με την ΕΤΕπ υπογράφηκε με όρους που έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας.

Ο Εμμανουήλ Δομαζάκης, πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του έτους επηρεάστηκαν, κυρίως, από τη διατάραξη του λιανεμπορίου, λόγω των εξελίξεων στον όμιλο Μαρινόπουλος. Στην Ελλάδα διευρύναμε εκ νέου το μερίδιο αγοράς μας στην αγορά HORECA και τη μικρή Λιανική, ενώ προχωρήσαμε και με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, ενισχύοντας σημαντικά την προϊοντική μας γκάμα και ικανοποιώντας παράλληλα μία ακόμα μεγαλύτερη ομάδα καταναλωτών. Σε διεθνές επίπεδο, η δραστηριότητα μας στην Αυστραλία, μέσω της Primo Smallgoods, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία, ενώ κερδίσαμε μερίδιο αγοράς πέραν του 3% και με τις πωλήσεις να βαίνουν αυξημένες κατά 30%».

Ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, αντιπρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε, επίσης: «Παρά το δυσμενές εξάμηνο με σημαντική ύφεση στην κατανάλωση, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη με συνεχή προσήλωση στους στόχους μας για κερδοφόρα ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα εξωστρέφειας της Creta Farms ενεκρίθη από την ΕΤΕπ, η οποία, έχοντας την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας της εταιρείας. Η εταιρική στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων στη βιομηχανία αλλαντικών και γαλακτομικών. H επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας τόσο εγχώρια όσο και στις εξαγωγικές αγορές».

Ο Κωνσταντίνος Φρουζής, γενικός διευθυντής και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε: H Creta Farms, μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, με ισχυρή βιομηχανική και ζωική παραγωγή στη χώρα μας, εξελίσσεται, βασιζόμενη στην ισχυρή καινοτομία της με παγκόσμιες πατέντες, σε μία έντονα εξωστρεφή branded εταιρεία με διψήφια ποσοστά EBITDA, πρέσβειρα μίας υγιούς Ελλάδας στο χώρο των τροφίμων. Δυναμώνει, εκσυγχρονίζεται και διαφοροποιείται στο εσωτερικό της χώρας, ενώ, παράλληλα, επεκτείνεται με σταθερά βήματα, μέσω εξαγωγών και Licensing στις πέντε ηπείρους».