ΕΥ ΖΗΝ

WE GO! - Το πρόγραμμα της ΕΕ που ενδυναμώνει οικονομικά τις γυναίκες θύματα βίας

Στην οικονομική ενδυνάμωση γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας, αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα καταφύγια και τα κέντρα όπου φιλοξενούνται πολλές από αυτές, στοχεύει το έργο με τίτλο "WE GO!", στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union" και εμπλέκει 15 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Βουλγαρία).

Το έργο παρουσιάστηκε στη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ). Σήμερα, μία στις τέσσερις γυναίκες υπολογίζεται, όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, ότι έχει πέσει θύμα σωματικής ή ψυχολογικής βίας από τον ερωτικό της σύντροφο στη διάρκεια της ζωής της. Στο πλευρά αυτών ακριβώς των γυναικών θέλει να σταθεί το "WE GO!", με στόχο τα καταφύγια και τα Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες τους, προσφέροντας τους τη διέξοδο που χρειάζονται για να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.

Επίσης, το έργο εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των καταφυγίων και των κέντρων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τον προσδιορισμό και τη διάδοση καλών πρακτικών. Επιπροσθέτως, χάρη στις καινοτόμες μεθοδολογίες και τα προγράμματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας του έργου, θα βελτιωθεί η δυνατότητα των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών να ανταποκριθούν στις οικονομικές ανάγκες των γυναικών θυμάτων βίας.

Στο πλαίσιο του έργου, που ξεκινά τώρα, περισσότερες από 200 γυναίκες και 50 υπεύθυνοι των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της βίας των Γυναικών αναμένεται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης. Επίσης πάνω από 50 επαγγελματίες που δουλεύουν με γυναίκες θύματα βίας εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών, ενώ περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι τοπικών και διεθνών Φορέων και Θεσμών θα έρθουν σε επαφή με το έργο. Πάνω από 1.000 ενδιαφερόμενοι, τέλος, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου, θα πραγματοπιοηθούν τέσσερις βασικές δράσεις:

-'Ερευνα και συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα υφιστάμενα προγράμματα που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας: χάρη στις καθιερωμένες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, η δράση αυτή θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των γυναικών, που έχουν πρόσβαση σε καταφύγια και Κέντρα κατά της Βίας των Γυναικών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Τρεις διεθνείς συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας: Χάρη στην πολύτιμη τεχνογνωσία των καταφυγίων και των Κέντρων κατά της Βίας των Γυναικών, τα αποτελέσματα των συναντήσεων του έργου θα συμβάλουν στο σχεδιασμό ενός οδηγού που θα εστιάζει στις καλές πρακτικές και στις καινοτόμες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τα ίδια τα καταφύγια και τα κέντρα κατά της βίας των γυναικών στην οργάνωση των προγραμμάτων τους. Ο οδηγός αυτός θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια του έργου και στη συνέχεια θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες του χώρου.

-Νέα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης τα οποία θα απευθύνονται σε γυναίκες θύματα βίας: Το έργο θα βοηθήσει να δημιουργηθούν νέα και καινοτόμα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης, που θα απευθύνονται στους εργαζόμενους και στους ειδικούς των καταφυγίων και των κέντρων κατά της βίας των γυναικών.

-Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου: Εκτός από το διαφημιστικό υλικό, που παρέχεται ήδη, θα οργανωθούν δημόσιες εκδηλώσεις στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το έργο επίσης, θα παρουσιασθεί σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κατά την οποία θα γίνουν συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των γυναικών θυμάτων βίας.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο είναι: ActionAid Italia, Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), Euclid Network SURT Foundation, Fundación Mujeres. Gender Project for Bulgaria Foundation, Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT), Animus Association Foundation, Κέντρο Γυναικών

Καρδίτσας, Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, Folkuniversitetet, Centro Veneto Progetti Donna - Auser Association "Donatella Tellini" και C.I.F. (Italian Women's Centre)

Η παρουσίαση του έργου έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 2η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Η Εβδομάδα αυτή αποτελεί επίσημη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.